Galileo Reference Centre gebouwd onder #kwaliteitsborging

Galileo Noordwijk (bron: Architekten Cie.)

Op het Space Business Park in Noordwijk wordt het Galileo Reference Centre gebouwd. In het gebouw zullen de data van het satellietsysteem Galileo worden ontvangen. In een design- en buildopdracht van het Rijksvastgoedbedrijf bouwen de Architekten Cie. (ontwerp) en Van Rhijn bouw (uitvoering) in een jaar tijd dit bijzondere gebouw.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het project benoemd tot Kopgroepproject in het kader van de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze heeft het Rijksvastgoedbedrijf ook de kwaliteitsborging als onderdeel van de opdracht aan partijen meegegeven. BouwQ zal als onafhankelijke Technische Inspectie Service (TIS) het ontwerp toetsen en toezien op de uitvoering. De TIS zal daarbij zowel toezien op het voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 als aan de aanvullende specificatie door de opdrachtgever. De ervaringen uit het project worden door het Rijksvastgoedbedrijf meegenomen in eventuele aanpassingen in aanbestedingen en in de rol als opdrachtgever.

Meer informatie over dit specifieke project of de Kopgroepprojecten via theo.sandker@rijksoverheid.nl. Meer informatie over de Wet kwaliteitsborging is te vinden via de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit.