Welkom bij iBK

Hoe gaat het stelsel straks werken?Het Instituut voor Bouwkwaliteit is opgericht als kwartiermaker voor het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. Ondernemers, consumenten en overheden werken gezamenlijk aan de kwaliteit van de bouw. Wilt u zich snel inlezen in het onderwerp? Lees dan de ontwikkeling van private kwaliteitsborging. Wilt u weten hoe de bouwaanvraag in het nieuwe stelsel kan gaan werken? Klik hier voor beeldende uitleg. Indien u vragen heeft dan kunt u die via onze contactpagina stellen.

Wat kunt u zoals vinden op deze site?

Activiteiten Kwaliteitsborging de komende tijd

23 mei 2017 Roadshow Kwaliteitsborging – Gewoon Doen
23 mei 2017 Bureau | Kennis: De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
29 mei 2017 Greenworks Academy: Managementtraining Wkb
29 mei 2017 SKG-IKOB: Kennisbijeenkomsten Wet Kwaliteitsborging, instrumenten en certificatie
30 mei 2017 Omgevingsweb: workshop Wkb
31 mei 2017 Omgevingsweb: workshop Wkb voor bouwers
31 mei 2017 Bouwend Nederland: Webinar Kwaliteitsborging
31 mei 2017 BRIS: Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen

Meer activiteiten via de agenda. Ook een activiteit gepland? Geef het aan ons door.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwenpilots

Publicaties over private kwaliteitsborging

Informatievoorziening

Overig

"Het instituut voor bouwkwaliteit heeft ten doel het oprichten en inrichten van een instituut voor private kwaliteitsborging in de bouw en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het instituut en de inbedding daarvan in het wettelijke stelsel van het  omgevingsrecht en in het bijzonder het bouwen van bouwwerken binnen dat stelsel, dient zodanig te worden ingericht, dat het bevoegd gezag met betrekking tot deze bouwwerken erop mag vertrouwen, dat deze bouwwerken ten tijde van ingebruikname in overeenstemming zijn met de bij of krachtens de Woningwet gegeven technische voorschriften omtrent het bouwen en in gebruik nemen van een bouwwerk."