Welkom bij iBK

Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer besloten om - zoals verzocht door minister Plasterk - de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen  Dit in aanvulling op de toezegging van de minister dat de wet niet voor 1 januari 2019 in werking zal treden. 
Op dit moment is nog onduidelijk of en hoe de wet zal worden aangepast. Meer informatie is te lezen in het nieuwsbericht over de Behandeling in de Eerste Kamer.

Hoe gaat het stelsel straks werken?Het Instituut voor Bouwkwaliteit is opgericht als kwartiermaker voor het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. Ondernemers, consumenten en overheden werken gezamenlijk aan de kwaliteit van de bouw. Wilt u zich snel inlezen in het onderwerp? Lees dan de ontwikkeling van private kwaliteitsborging. Wilt u weten hoe de bouwaanvraag in het nieuwe stelsel kan gaan werken? Klik hier voor beeldende uitleg. Indien u vragen heeft dan kunt u die via onze contactpagina stellen.

Wat kunt u zoal vinden op deze site

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Publicaties over private kwaliteitsborging

Informatievoorziening

Overig

"Het instituut voor bouwkwaliteit heeft ten doel het oprichten en inrichten van een instituut voor private kwaliteitsborging in de bouw en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het instituut en de inbedding daarvan in het wettelijke stelsel van het  omgevingsrecht en in het bijzonder het bouwen van bouwwerken binnen dat stelsel, dient zodanig te worden ingericht, dat het bevoegd gezag met betrekking tot deze bouwwerken erop mag vertrouwen, dat deze bouwwerken ten tijde van ingebruikname in overeenstemming zijn met de bij of krachtens de Woningwet gegeven technische voorschriften omtrent het bouwen en in gebruik nemen van een bouwwerk."