Welkom bij iBK

Hoe gaat het stelsel straks werken?Het Instituut voor Bouwkwaliteit is opgericht als kwartiermaker voor het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. Ondernemers, consumenten en overheden werken gezamenlijk aan de kwaliteit van de bouw. Wilt u zich snel inlezen in het onderwerp? Lees dan de ontwikkeling van private kwaliteitsborging. Wilt u weten hoe de bouwaanvraag in het nieuwe stelsel kan gaan werken? Klik hier voor beeldende uitleg. Indien u vragen heeft dan kunt u die via onze contactpagina stellen.

Wat kunt u zoals vinden op deze site?

Activiteiten Kwaliteitsborging de komende tijd

27 maart 2017 – Instituut voor Bouwrecht: Studiebijeenkomst #Wkb – Den Haag
30 maart 2017 – Kennissessie Wkb BouwkwaliteitPlus
4 april 2017 – Woningborg: instructiesessie Wkb
5 april 2017 – Regiodagen Vereniging Bouw- en Woningtoezicht – Bergen op Zoom
6 april 2017 – Neprom: werksessie kwaliteitsborging

Meer activiteiten via de agenda. Ook een activiteit gepland? Geef het aan ons door.
Wet kwaliteitsborging voor het bouwenpilots

Publicaties over private kwaliteitsborging

Informatievoorziening

Overig

"Het instituut voor bouwkwaliteit heeft ten doel het oprichten en inrichten van een instituut voor private kwaliteitsborging in de bouw en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het instituut en de inbedding daarvan in het wettelijke stelsel van het  omgevingsrecht en in het bijzonder het bouwen van bouwwerken binnen dat stelsel, dient zodanig te worden ingericht, dat het bevoegd gezag met betrekking tot deze bouwwerken erop mag vertrouwen, dat deze bouwwerken ten tijde van ingebruikname in overeenstemming zijn met de bij of krachtens de Woningwet gegeven technische voorschriften omtrent het bouwen en in gebruik nemen van een bouwwerk."