Hoe verloopt de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging?

Op 17 mei heeft de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst in een procedurevergadering de behandeling van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen bepaald. Uit vragen die iBK ontvangt blijkt dat veel mensen het verslag van de Commissie zien als een aankondiging van een Algemeen overleg of als datum voor een rondetafelgesprek. Dit is echter niet het geval. Pas na een schriftelijke reactie van de minister op vragen van de Commissie zal een rondetafelgesprek worden gepland. In de besluitenlijst van de Commissie is hierover onder punt 4 te lezen:

"Het voorstel voor uit te nodigen deelnemers aan het rondetafelgesprek door het lid Albert de Vries wordt aangenomen. Het rondetafelgesprek vindt plaats na ontvangst nota n.a.v. het verslag. Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juni 2016 te 14.00 uur"
BRON: ChristenUnie.nl

Bron: ChristenUnie.nl

Een korte uitleg van wat hiermee wordt bedoeld is te vinden via de websites van de Eerste en Tweede Kamer. Samengevat komt het – in dit geval – op het volgende neer (zie ook de afbeelding hiernaast):

 • De behandeling van een wetsvoorstel wordt in handen gegeven van een Commissie. In dit geval de Commissie van Wonen en Rijksdienst.
 • De Kamerleden leveren hun vragen aan de minister schriftelijk aan (in dit geval dus uiterlijk 7 juni om 14.00 uur). De vragen worden samengevoegd in een verslag van het (schriftelijke) overleg.
 • Het verslag wordt aangeboden aan de minister met verzoek om middels een nota naar aanleiding van het verslag te reageren op vragen
 • Vragen en opmerkingen van de Kamer kunnen voor de minister reden zijn om het wetsvoorstel te wijzigingen. Als dit aan de orde is dan wordt dit gedaan via een nota van wijziging.
 • Na ontvangst van de reactie van de minister plant de Commissie – in dit geval – een rondetafelgesprek om ook de mening van betrokken partijen te horen.
 • Als de Commissie de behandeling voldoende acht – eventueel kan nog een nota- of wetgevingsoverleg worden gehouden – wordt een plenair debat gepland waarin wijzigingen (amendementen) kunnen worden voorgesteld.
 • Na stemming wordt het voorstel – indien het wordt aangenomen – doorgestuurd aan de Eerste Kamer.
 • Na doorlopen van de procedure in de Eerste Kamer wordt de wet gepubliceerd in het Staatsblad en kan de wet in werking treden.

Aangezien het zomerreces van de Tweede Kamer loopt van vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016 is het niet te verwachten dat de rondetafelgesprekken eerder dan in de loopt van september zullen plaatsvinden. Wat dat betekent voor de inwerkingtreding van de wet is niet te zeggen. In het Kamerjaar 2014/2015 was de gemiddelde doorlooptijd van een wetsvoorstel 375 dagen…

2 gedachten over “Hoe verloopt de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging?”

 1. Goedemorgen,

  Kun je je ook aanmelden voor de aankomende rondetafelgesprekken en zo ja waar en wanneer?

  Met vriendelijke groet,
  Michael Beverwijk

Reacties zijn gesloten.