QuickScan stelsels Kwaliteitsborging Bouwen in het buitenland

In het kader van de voorbereiding van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bureau-onderzoek uit laten voeren naar de stelsels voor kwaliteitsborging in zeven westerse landen (Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk, Ierland, Zweden, Noorwegen en Australië). Het ministerie wil met dit onderzoek inzicht krijgen in de mogelijkheden hoe een stelsel voor kwaliteitsborging verder kan worden ingericht. Vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat zijn de precieze taken en verantwoordelijkheden van de private en publieke partijen in de stelsels?
  • Hoe is de aansprakelijkheid van de private partijen geregeld?
  • Wat is de rol van verzekeringen?

Het gaat in dit onderzoek primair om de uitvoeringsaspecten van de stelsels. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft. Het rapport is via deze link te lezen.