“Opleveren wordt nooit meer hetzelfde”

De wijzigingen van het Burgerlijk wetboek in het voorstel van Kwaliteitsborging voor het bouwen hebben tot doel de positie van de consument te verbeteren. Op dit moment is het nog zo dat de aannemer niet aansprakelijkheid is voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Na inwerkingtreding van de Wkb is de aannemer ook aansprakelijk voor gebreken die pas na oplevering worden ontdekt. Alleen als de betreffende gebreken niet de fout van de aannemer betreft – ze zijn hem niet toe te rekenen – is de aannemer na oplevering gevrijwaard.

Als gevolg van deze wijziging stelt Remco Smith in een heldere blog dat de oplevering nooit meer hetzelfde zal worden. Het gaat niet langer om vastleggen van gebreken maar om vaststellen dat er geen gebreken zijn. Lees de blog via deze link.