“Steek tijd en energie in het verbeteren van de bouwkwaliteit”

Binnen niet al te lange gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is – op basis van de commentaren die op de consultatieversie zijn binnengekomen – ten opzicht van de consultatieversie van een jaar geleden op een aantal punten aangepast. In Eigen Huis Magazine van september 2015 geeft Rob Mulder, Directeur Kennis & Belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn visie op deze wijzigingen.

Eigen Huis is van mening dat de lobby van de bouwsector heeft geleid tot een voor de consument slechter wetsvoorstel. Met name het weer terugbrengen van het opschortingsrecht van 15 naar 3 maanden is volgens Mulder geen goed nieuws voor de consument. Het weerwoord van de bouwsector is vooral dat de voorgestelde wijzigingen tot een toename van de kosten zouden leiden en tot minder stimulans om gebreken snel te herstellen.

Mulder sluit het artikel af met de opmerking dat ‘de bouwsector beter tijd en energie had kunnen steken in het luisteren naar de klant en het verbeteren van de bouwkwaliteit’ dan in de lobby richting het ministerie. Laten we hopen dat ze dat – zodra de wet naar de Tweede Kamer is – alsnog gaan doen!

Het artikel uit Eigen Huis Magazine is hier te lezen.