“De gevolgen van Gevolgklasse 1”

Op de website van Blumstone Advocaten is gisteren de derde in een reeks blogs over het nieuwe stelsel volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gepubliceerd (lees de blog hier). In de blog wordt ingegaan op de rol van de Gevolgklasse in het nieuwe stelsel.

De blog beschrijft Gevolgklasse 1 en de recent aangekondigde ‘splitsing’ van die klasse. Die splitsing geeft de kleine aannemers meer tijd om zich op het stelsel voor te bereiden is het idee. In de blog wordt terecht opgemerkt dat de kwaliteitsborging weliswaar later in werking treedt, de aanscherping van de aansprakelijkheid na oplevering geldt wel meteen voor alle bouwwerken. En dus voor alle aannemers….