Hoe moet dat straks nou met monumenten?

Tijdens presentaties wordt vaak de vraag gesteld hoe moet dat nou met monumenten als er straks geen preventieve toets aan het Bouwbesluit 2012 meer is?. En hoe zit het met de veiligheid van de buren als er diepe bouwputten worden gegraven?

Het wegvallen van de preventieve toets wil niet zeggen dat de omgevingsvergunning voor het bouwen verdwijnt. Of dat monumenten zo maar verbouwd mogen worden. De gemeente blijft in de huidige voorstellen het bevoegd gezag voor deze en andere toestemmingen. Het is dus zaak om goed vooraf af te stemmen. In Advies 2015-09 – Samenloop kwaliteitsborging met andere ‘vergunningen’ wordt toegelicht hoe dat in elkaar zit. De overige adviezen die tot nu toe zijn uitgebracht vindt u hier.