Advies 2015-08: Werkversie Criteria instrumenten voor kwaliteitsborging

Advies 2015-08 betreft een advies inzake criteria die zouden kunnen gelden voor toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen tot het nieuwe stelsel. Het betreft een werkversie, wat wil zeggen dat op basis van commentaar uit het veld wordt gewerkt aan verdere uitwerking van en aanvulling op de criteria.

Het advies is gebaseerd op het stelsel zoals beschreven in het conceptwetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen en de bijbehorende memorie van toelichting. Het advies is gericht aan het ministerie van BZK en de toekomstige toelatingsorganisatie en kan dienen bij de verdere uitwerking van de wet en onderliggende regelgeving. Hoe het stelsel er uiteindelijk uit komt te zien is pas na politieke besluitvorming bekend.

Advies 2015-08 is hier te lezen. Eerdere adviezen vindt u hier.