Pilotprojecten BRL 5019 en 5006

Op initiatief van het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS) is recent een aantal pilotprojecten gestart met de toepassing van de BRL’s 5019 (gecertificeerde toets) en 5006 (gecertificeerd toezicht). Beide beoordelingsrichtlijnen bestaan al enkele jaren en worden door diverse partijen in de markt toegepast. Doel van de pilots is nagaan in hoeverre de instrumenten aanpassing behoeven om aan de – voorlopige – eisen binnen het nieuwe stelsel te voldoen en welke informatie daarbij noodzakelijk is.

De pilot is een initiatief van het PVS en opgezet in samenwerking met SKW Certificatie, Nieman Raadgevend Ingenieurs en Alphaplan adviseurs voor bouwen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door SKW Certificatie. De pilot omvat drie bouwprojecten van verschillende aard en met verschillende partijen. Het plan van aanpak van de pilots is hier te lezen. De evaluatie van het project is hier te lezen.