Bouwers zorgen zelf voor kwaliteit

Minister Blok (van Wonen en Rijksdienst) werkt aan nieuwe wetgeving op het gebied van bouwen. Tot nu toe moet u bij het aanvragen van een vergunning voor het bouwen allerlei technische gegevens indienen bij de gemeenten. In de toekomst is dat niet meer nodig en kan worden volstaan met gegevens over de plaats en het uiterlijk van de bouwplannen. Wel moet u een aannemer of adviseur inschakelen die er voor zorgt dat de bouwwerkzaamheden aan de technische eisen voldoet. We noemen dit kwaliteitsborging in de bouw. Minister Blok wil met de wetswijzigingen bereiken dat de bouw flexibeler wordt, beter aansluit bij de wensen van de klant en zelf gaat zorgen voor kwaliteit.

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving oefenen enkele gemeenten en bouwbedrijven met de nieuwe werkwijze. In de gemeenten Delft, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Sint Anthonis worden daarom vanaf 1 oktober 2014 nieuwbouwwoningen alleen nog maar vooraf getoetst op welstand en ruimtelijke ordening. De kwaliteit wordt gewaarborgd door waarborginstellingen onder het keurmerk van de Stichting Garantiewoning. De waarborginstellingen zorgen er voor dat aan de bouwregelgeving wordt voldaan en garanderen dat eventuele fouten worden hersteld. De gemeenten kijken mee zodat lessen getrokken kunnen worden voor de nieuwe wetgeving.

Indien u de komende tijd een eengezinswoning bouwt of laat bouwen in één van de vijf gemeenten dan krijgt u met dit proefproject te maken. Uw gemeente kan u meer informatie hierover geven. Meer informatie kunt u ook vinden op www.instituutbouwkwaliteit.nl/garantiewoning.