Evaluatie proefprojecten

De Begeleidingsgroep proefprojecten verzameld ervaringen met proefprojecten met bouwen onder de Wkb. U heeft een link ontvangen met het verzoek om deel te nemen aan de evaluatie van het proefproject waar u bij betrokken bent (geweest). Gebruikt u bij het invullen van de evaluatie het volgnummer dat u per mail heeft ontvangen. U kunt de (meeste) volgnummers tevens terugvinden op de kaart met proefprojecten.

Hieronder vindt u een tweetal evaluatieformulieren:

  1. De projectevaluatie. Verzoek is om het vragenformulier in te vullen voor de fase waarin uw project zich bevindt: na bouwmelding, tijdens uitvoering of na gereedmelding. De vragenlijst inventariseert het feitelijke verloop van het project en kan door één van de deelnemers – afgestemd met de overige deelnemers – worden ingevuld. U kunt de vragenlijst ook als pdf downloaden.
  2. Algemene evaluatie. In een korte vragenlijst wordt uw mening / ervaring met het project gevraagd. Verzoek is aan alle deelnemers om deze vragenlijst na afronding van een proefproject in te vullen.

Eventuele tussentijdse vragen of opmerkingen kunt u via dit formulier doorgeven aan de Begeleidingsgroep proefprojecten. Voor dringende vragen kunt u bellen met Hajé van Egmond (voorzitter BG proefprojecten) via 06-24230136.

Dank voor uw medewerking!