Wat is de definitie van Gevolgklasse 1?

De Wet kwaliteitsborging borging voor het bouwen zal bij inwerkingtreding alleen gelden voor bouwwerken vallend onder Gevolgklasse 1. Welke bouwwerken hieronder vallen is vastgelegd in het (concept) Besluit kwaliteitsborging (zie afbeelding hierna). Het gaat samengevat om de volgende bouwwerken:

 • Grondgebonden eengezinswoningen, inclusief nevenfuncties (garage, kantoor aan huis)
 • Woonboten
 • Vakantiewoningen
 • Bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen, inclusief een klein kantoor / kantine
 • Kleine fiets- en voetgangersbruggen (niet over rijks- of provinciale wegen), maximaal 20 meter overspanning
 • Overige bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog (masten, antennes, etc.)
 • Verbouwingen van hiervoor genoemde bouwwerken vallen (voor zover niet vergunningvrij) ook onder gevolgklasse 1.

Vooralsnog vallen de volgende gevallen niet onder kwaliteitsborging:

 • Monumenten
 • Bouwwerken waarbij voor het gebruik een milieuvergunning nodig is
 • Bouwwerken waarbij voor het gebruik een vergunning of melding brandveilig gebruik nodig is
 • Bouwwerken waarbij er sprake is van een gelijkwaardige oplossing voor brand- of constructieve veiligheid

Deze bouwwerken vallen – net als andere bouwwerken die niet voldoen aan gevolgklasse 1 – vooralsnog onder het bestaande regime van de gemeentelijke toetsing.

In de eerste 3 jaar na invoering van de Wkb zal worden geëvalueerd of en zo ja met welke eventuele aanpassingen ook de rest van de bouwwerken onder de Wkb gaan vallen.

 

Klik hier als u dit nuttig antwoord vindt.
13 anderen vonden dit nuttig.


Category: Algemeen: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

← Wat is de definitie van Gevolgklasse 1?

6 gedachten over “Wat is de definitie van Gevolgklasse 1?”

 1. Van alle onder de wet vallende bouwwerken zullen proefprojecten gestart en geëvalueerd worden.
  Artikel 135, lid 2 onder b stelt een kwaliteitsborger verplicht bij de bouw van een drijvend bouwwerk met woonfunctie of nevenfuncties daarvan. Nu is de bouwplaats en het bouwproces van dit soort bouwwerken behoorlijk afwijkend van de bouwpraktijk van andere woningen.
  Zijn er al proefprojecten uitgevoerd of gepland voor deze bouwwerken om aan de eerste zin te kunnen voldoen.
  Zijn er al resultaten over te vinden, en zo ja waar?

  1. Inderdaad vallen ook drijvende woningen onder kwaliteitsborging. Helaas zijn er nog geen proefprojecten met dergelijke bouwwerken uitgevoerd.

 2. Een industriefunctie met minder dan 150 personen maar met een heel groot brandcompartiment en zonder milieuvergunning (maar bijvoorbeeld wel een melding) bepaald met NEN 6079 valt dus wel onder gevolgklasse 1?

  1. Nee, alleen als het binnen de maximale prestatie-eis blijft (2500 m2) is sprake van gevolgklasse 1. Een omvang berekend op basis van NEN 6079 / 6060 is van gevolgklasse 1 uitgesloten

 3. Art. 1.35 gevolgklasse 1 stelt onder 2d een industriefunctie met max. 2 bouwlagen.
  Waar halen jullie de info vandaan dat dit niet geldt voor Bouwwerken waarbij voor het gebruik een milieuvergunning nodig is en Bouwwerken waarbij voor het gebruik een vergunning of melding brandveilig gebruik nodig is ?

  Hoe wordt de gevolgklasse van een nieuwe winkel voor een supermarkt beoordeelt als dit een 1-laagse bouwwerk is met slecht een kantoor/pauzeruimte van max. ca. 50 m2 ?

  1. Dat kunt u lezen in het eerste lid, onder e van 1.35. Hier wordt verwezen naar een vergunning voor het in werking hebben van een inrichting en dat is een milieuvergunning.

   Een supermarkt is een winkelfunctie en valt dus niet onder gevolgklasse 1. Het gata om de industriefunctie: bedrijfshallen, kassen, etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.