Standpunten branche- en belangenorganisatie

Reacties op het wetsvoorstel (Gesloten) Op 15 april 2016 is het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Tweede Kamer toegezonden. Hieronder zijn de formele reactie van partijen opgenomen zoals ze schriftelijk kenbaar gemaakt zijn aan de minister van BZK … Meer lezen over Standpunten branche- en belangenorganisatie