Omgevingswet en Wkb definitief per 1 januari 2024

Op 14 maart heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met het Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33118 / 34986, EU). Hiermee is de inwerkingtreding van de Omgevingswet – en daarmee ook van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – vastgesteld op 1 januari 2024.

Het bepalen van de inwerkingtredingsdatum is het sluitstuk van een langjarig proces van totstandkoming van het nieuwe stelsel. Met nog ruim negen maanden te gaan voor de daadwerkelijk start van de Wkb is het zaak nu te starten met de voorbereiding. Via de STIPP-regeling is er vanuit de overheid een tegemoetkoming van de kosten van kwaliteitsborging beschikbaar. Meer informatie hierover en aanvragen van een bijdrage via deze link.

1 gedachte over “Omgevingswet en Wkb definitief per 1 januari 2024”

Reacties zijn gesloten.