“Vroeger had je ontzag voor Bouwtoezicht!”

In Bouwkwaliteit in de Praktijk nr. 6 (september 2018) een kritisch artikel van Professor Rob Nijsse (TU Delft) over de huidige bouw en het toezicht daarop. Een ’terugkeer’ naar een bouwtoezicht zoals het volgens Nijsse vroeger was ziet hij niet gebeuren. Nijsse breekt in het artikel dan ook een lans voor een bouwtoezicht naar Duits voorbeeld. Tevens is naar de mening van Nijsse een strikter toezicht op materialen en op de bouw toegepaste bouwdelen – denk aan Eindhoven – noodzakelijk.

Onafhankelijk toezicht is noodzakelijk en de markt kan daar een grotere rol in spelen. “Ook in Nederland is er bij het bedrijfsleven voldoende kennis en kunde aan­wezig om goed toezicht te kunnen voeren. De markt kan die taak prima oppakken, maar dan wel onder strikt toezicht van de overheid. Uiteindelijk moet dat leiden tot een stelsel dat bijdraagt aan een betere kwaliteit in de bouw. Met zelflerend vermogen, onafhankelijk toe­ zicht en een overheid met tanden die ingrijpt indien nodig.”

Het gehele artikel is te lezen via deze link: BkiP.06.18.Bouwtoezicht