Nog geen helderheid over kwaliteitsborging

De door minister Ollongren (BZK) voor april 2018 toegezegde brief over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is enkele weken vertraagd. Dit schrijft de minister op 30 april in een uitstelbrief aan de Tweede Kamer. Als reden voor de vertraging wordt het nog lopende overleg met betrokken partijen genoemd.

Zowel vanuit betrokken partijen als vanuit de Tweede Kamer wordt al een aantal maanden gevraagd om meer duidelijkheid. Koershuis (VVD) geeft in een artikel in Cobouw dan ook aan verbaasd te zijn over het benodigde uitstel.

1 gedachte over “Nog geen helderheid over kwaliteitsborging”

  1. Hallo Hajé,
    Wat mij betreft een betreurenswaardige situatie. Tijdens gesprekken op Building Holland bleek dat er veel partijen zijn die het jammer vinden dat de oorspronkelijke WKB niet per 1-1-2018 van kracht is geworden. Veel conceptmatig werkende aanbieders zijn al ver, zo niet actief met het verlenen van garanties op kwaliteit en prestatie en ook vanuit de ontwikkeling van system integration gaat het die kant op.
    Het wordt tijd dat de betreffende partijen via Bouwend Nederland, NVTB, NEPROM, Uneto VNI en AEDES niet te vergeten, de trom wat meer gaan roeren. Binnenkort zijn er weer een aantal bijeenkomsten van http://www.conceptueelbouwen.nl en daar zal ik de suggestie eens doen om veel meer uit te dragen wat het netwerk o.a. op https://www.conceptueelbouwen.nl/strategieen en https://www.conceptueelbouwen.nl/controlefase omschrijft. De nieuwe generatie kopers zal zich anders in de markt gaan profileren, openheid verlangen en kwaliteit eisen. Social media, initiatieven als http://www.volgjewoning.nl etc. gaan de steeds monidiger wordende eindgebruiker bovendien helpen. Een nadeel van de huidige, min of meer overspannen marktsituatie is alleen dat de minder presterende bouwers en ontwikkelaars hun producten ook als broodjes van de warme bakker kunnen afzetten. Daar zou de WKB juist het beschermende vangnet voor moeten zijn!

Reacties zijn gesloten.