Eerste Kamer: Plenaire behandeling Wet kwaliteitsborging op 4 juli 2017

Tijdens de vergadering van de commissie Binnenlandse Zaken (van de Eerste Kamer) van 30 mei 2017 heeft de commissie – na bestudering van de antwoorden van BZK op hun vragen – besloten om het eindverslag richting Eerste Kamer op te stellen. De Commissie stelt tevens voor om op 4 juli aanstaande de wet in de plenaire vergadering te bespreken. De definitieve planning moet nog worden vastgesteld, evenals het verslag van de commissievergadering. Een korte aantekening van het verslag is op de website van de Eerste Kamer te lezen.