Vragen Tweede Kamer naar aanleiding Besluit Kwaliteitsborging

Naar aanleiding van de voorhang van het ontwerp-Besluit Kwaliteitsborging op 1 mei jl. heeft de Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer op 19 mei jl. een aantal vragen aan de minister van BZK voorgelegd. De leden van de fracties van de VVD, CDA, D66 en de SP stellen onder meer algemene vragen over de kosten, de planning, de samenhang met de Omgevingswet en enkele andere zaken. Opvallend is verder het pleit van D66 voor de architect als onafhankelijke kwaliteitsborger. D66 ziet dit als mogelijke oplossing voor mogelijke hogere kosten voor de particuliere opdrachtgever.

De vragen van de Tweede Kamer zijn hier te lezen.