Reactie Neprom op amendementen #Wkb

Op de valreep – de stemming is morgen, 21 februari om 15.00 uur – heeft Neprom een brief gestuurd aan leden van de Algemene Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst over de door de verschillende partijen ingediende amendementen op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging .

Neprom kan zich vinden in de motie van de VVD (nr. 22) om de aansprakelijkheid zoals nu voorgesteld in de Wkb zo te laten en dit mee te nemen in de evaluatie. In het kader daarvan is Neprom tevens van mening dat de aanscherping van de waarschuwingsplicht (amendement 15) vooralsnog niet aan de orde is. Daarmee lijkt Neprom ook tegen het amendement van het CDA (nr. 18) te zijn waarmee wordt voorgesteld de aansprakelijkheid aan te passen.

Met betrekking tot de overige amendementen en moties heeft Neprom het volgende standpunt:

  • Motie 24 – bestuursakkoord over verlaging van de leges – wordt door Neprom onderschreven.
  • Amendement 21 – verplichte verzekerde garantie – is naar de mening van Neprom niet nodig. De huidige waarborgregelingen voorzien hier voldoende in.
  • Wat betreft amendement 16 – overleggen risicobeoordeling aan de gemeenten – stelt Neprom hetzelfde wat ook minister Plasterk tijdens het debat al aangaf: het mag niet leiden tot extra werk of het ‘over doen’ van het werk van de kwaliteitsborger.
  • Amendement 17 tenslotte – het consumentendossier – is naar de mening van Neprom op zich een goed idee maar te gedetailleerd uitgewerkt. Neprom verwacht een overload en aan informatie voor de consument en te hoge kosten voor de aannemer.

De gehele brief van Neprom is via deze link te lezen.

 

1 gedachte over “Reactie Neprom op amendementen #Wkb”

  1. Juist amendement 17, het consumentendossier met inbegrip van alle details is van het grootste belang voor de consument.
    Wij zijn een van de consumenten die 8 jaar lang hebben moeten vechten tegen een aannemer die werkelijk alles in het werk heeft gesteld om herstel van de gemaakte bouwfouten te voorkomen. Die niet bereid was om ons de tekeningen van de door hen geconstrueerde bouwvallige gevel aan te leveren en toeleveranciers na ons verzoek om de details van de diverse constructieonderdelen toe te sturen ook verbood om dat te doen. Ik heb contact opgenomen met het hele netwerk, bouw en woningtoezicht, die meer begrip toonden voor de aannemer dan voor ons als inwoner. Ook met Neprom heb ik contact opgenomen en zij kennen dit probleem. Ik begrijp dus niet waarom juist zij dit recht voor consumenten willen beperken. Onze gevel is deze zomer na mijn Facebookactie door de aannemer hersteld evenals alle andere fouten bij ons in het complex. De vangnetten voor gedupeerde consumenten bleken in omgekeerde richting door de bouwers te kunnen worden ingezet en het hele netwerk deed daar in mee. Juist amendement 17, het consumentendossier met inbegrip van alle details is dus van het grootste belang voor de consument.

Reacties zijn gesloten.