Eerste woning onder Private Kwaliteitsborging gemeente Twello opgeleverd

Gemeente Voorst heeft eind 2015, vooruitlopend op de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), het initiatief genomen om samen met een plaatselijk bouwbedrijf en een zogenaamde ‘kwaliteitsborger’ – Plangarant – een pilot voor een enkele woning te starten. Hierbij is nadrukkelijk gekozen om een pilot te doen voor een enkele woning. Dit omdat er landelijk pilots met grote woningbouwprojecten draaien, maar een pilot met een enkele woning is nog niet eerder uitgevoerd terwijl hier wel behoefte aan is.

Volgens aannemer Hans Groot Koerkamp zijn de eerste resultaten bemoedigend: ´Organisatorisch vraagt deze manier van werken een stevige inzet van alle partijen maar de medewerkers op de bouw zijn trots op de kwaliteit die zij leveren´. Wethouder Arjen Lagerweij reikte op 1 juni 2016 het ´Certificaat Goed Gebouwd´ uit aan Bouwbedrijf Koerkamp. Op haar beurt mocht de gemeente in de persoon van de wethouder het As-Built-Dossier van Plangarant in ontvangst nemen. Gemeente Voorst gaat nu, vanuit de nieuwe landelijke wetgeving, de eigen processen beoordelen. Enkele vraagstukken, zoals legeskosten, moeten nog beantwoord worden.

Lees het gehele bericht op de website van de gemeente Voorst.