Ambassadeursnetwerken Wkb

Om de start van nieuwe proefprojecten te versnellen is in november 2020 gestart worden met zogenoemde Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging (ANWkb). Een Ambassadeursnetwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente, een aantal omringende gemeenten, aannemers en kwaliteitsborgers. Het ambassadeursnetwerk zorgt er voor dat er komende maanden (tenminste) 10 projecten starten, verdeeld over verschillende soorten gebouwen binnen gevolgklasse 1. Kwaliteitsborgers, aannemers en andere betrokkenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het netwerk. Omliggende gemeenten en andere geïnteresseerden kijken mee bij de proefprojecten en starten waar ze ook zelf met nieuwe proefprojecten aan de slag gaan.

Meedoen aan een ambassadeursnetwerk?
Wil u meedoen aan een ambassadeursnetwerk? Stuur aan bericht aan wkb@stichtingibk.nl voor contactgegevens. Inmiddels zijn netwerken gestart in Almere, Alphen aan den Rijn, Emmen, Den Haag, Rotterdam en Zaanstad. In januari starten 3 nieuwe netwerken (oranje op de kaart hiernaast, aanmelden via wkb@vng.nl).

Heeft uw een ervaring, knelpunt of opmerking met betrekking tot een proefproject? Geef het door via deze link.

Spelregels en subsidie
De proefprojecten binnen het ANWkb worden uitgevoerd volgende de afgesproken spelregels. In aanvulling daarop worden de volgende uitgangspunten gehanteerd (zie ook het korte webinar):

  • voor alle type bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 worden proefprojecten uitgevoerd
  • grote, middelgrote en kleine aannemers oefenen, samen met gemeenten, met het stelsel
  • alle toegelaten kwaliteitsborgers en instrumenten kunnen meedoen in proefprojecten
  • de totale bouwcyclus van initiatief tot ingebruikname wordt beproefd
  • Voor projecten die vallen onder een ambassadeursnetwerk is een tegemoetkoming in de kosten van de kwaliteitsborger van maximaal €5.000 beschikbaar. Zie voor meer informatie de subsidieregeling en download hier het aanvraagformulier.

Om te zorgen dat er voldoende diversiteit in de proefprojecten zit wordt per ANWkb gewerkt een zogenoemde representatieve doorsnede. Iedere ANWkb neemt het op zich om de 10 proefprojecten te verdelen over seriematige woningbouw, kavelbouw, grote en kleine verbouwingen, fiets- en voetgangersbruggen en bedrijfshallen. Door afspraken te maken over de verdeling van deze bouwwerken wordt uiteindelijk met de hele gevolgklasse 1 ervaring opgedaan. De resultaten van de verschillende ANWkb’s worden ieder kwartaal gerapporteerd gedeeld via de websites van iBK en de deelnemende branches