Webinar – Proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Gemeenten kunnen samen met aannemer/architect, kwaliteitsborger en waar mogelijk opdrachtgever proefprojecten uitvoeren. Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hoe start u zo’n proefproject?

Daar vertellen we meer over tijdens dit webinar. Ook laten we de resultaten zien van de eerste proefprojecten die hebben plaatsgevonden. Deelnemers krijgen een aantal praktische handreikingen om zelf aan de slag te gaan met een proefproject.

Het uitvoeren van een proefproject geeft inzicht in – en ervaring met het werken in het nieuwe stelsel. Tijdens deze proefprojecten doen alle partijen waardevolle praktijkervaring op en worden mogelijke knelpunten in het stelsel zichtbaar. Deze knelpunten worden door de VNG verzameld en gedeeld met het ministerie van BZK en andere betrokken partijen.

Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een risicobeoordeling plaatsvindt. Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet toe op de bouwkwaliteit en levert bij gereedmelding een dossier bevoegd gezag aan.

Locatie en tijd: Online van 14.00 – 15.00 uur
Kosten: Geen kosten
Organisator: VNG

2 gedachten over “Webinar – Proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)”

Reacties zijn gesloten.