BNA zoekt proefprojecten kwaliteitsborging

Onderstaand bericht is afkomstige van de website van de BNA (26 mei 2020)

De invoering van de Omgevingswet wordt met een jaar uitgesteld. Hierdoor schuift ook de inwerkingtreding van de Wkb op naar 2022. Dit uitstel komt omdat Rijk en gemeenten in een bestuursakkoord hebben afgesproken beide grote wetswijzigingen tegelijk te laten plaatsvinden. Dit uitstel zorgt voor meer tijd voor alle stakeholders om te oefenen met het nieuwe stelsel van vergunningverlening. De BNA zoekt daarom bureaus die willen oefenen met proefprojecten. De focus ligt hierbij op proefprojecten in de gemeenten Enschede, Ermelo, Midden Drenthe, Rotterdam en Utrecht. Als je een project hebt in een van deze gemeenten dat past binnen kaders van de Wkb neem dan svp contact op met Alexander Pastoors van de BNA. Als je wilt oefenen met proefproject in een andere gemeente dan kun je het project aanmelden bij de marktplaats van de stichting bouwkwaliteit via de link hieronder.