Bouwgarant vat belangrijkste vragen over de #Wkb nog eens samen…

Bouwgarant heeft op haar website een overzicht van veelgestelde vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen samengevoegd in een handzaam overzicht. Puntsgewijs wordt ingegaan op de achtergrond van de Wet kwaliteitsborging en de planning en worden de twee belangrijkste onderdelen van de wet – de aangescherpte aansprakelijkheid en het stelsel van kwaliteitsborging – uitgelegd. Het stuk geeft aannemers een goed beeld wat er de komende tijd voor hen gaat veranderen.

Het overzicht is hier te vinden.