Ministerraad ingestemd met wetsvoorstel en toegezonden aan Tweede Kamer

Op vrijdag 8 april heeft de ministerraad op voorstel van Minister Blok ingestemd met het aangepaste Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Wkb voorziet in een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw en een aanscherping van de aansprakelijkheidsregels voor aanneming van bouwwerken. Het wetsvoorstel voorziet in een gefaseerde inwerkingtreding van de nieuwe regels vanaf 1 januari 2017. Het voorstel van wet en de toelichting erop zijn voor verdere besluitvorming op 15 april 2016 aan de Tweede Kamer toegezonden.

Het wetsvoorstel en de bijbehorende documenten zijn te vinden op onze site.