“Private kwaliteitsborging: wanneer gaan we ons voorbereiden?”

imageBouwdossier – één van de partijen achter de Erkenningsregeling kleine bouwwerken – doet op haar website een oproep om landelijk te starten met pilots Kwaliteitsborging. De nu lopende pilots zijn veelal op te kleine schaal en het grootste deel van de bouw betrokken partijen en gemeenten wachten af wat er gaat komen. De analyse van Pieter Plass – de auteur van het artikel – is dat de sleutel voor succes van deze pilots ligt bij gemeenten. Bewegen de gemeenten, dan komen ook de rest in beweging.

Of dit partijen in beweging kan krijgen? Of wachten we gewoon met z’n allen af tot het gemeentelijke loket sluit en de bouw het zelf moet regelen? Beste bouw: pak het op!

Lees het het gehele artikel hier.