Betere kwaliteit in de bouw, van beleid naar praktijk

In eerste editie van 2014 van de nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit beschrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de stand van zaken als het gaat om de vernieuwing de bouwregelgeving. In de nieuwsbrief wordt beschreven hoe het nieuwe stelsel er op hoofdlijn uit komt te zien en wat de rol van het Instituut voor Bouwkwaliteit daarin is. Het gehele bericht is na te lezen op rijksoverheid.nl.