Kwaliteit geborgd via het Keurmerk Stichting Garantiewoning

Op 1 oktober 2014 is het experiment gestart waarbij grondgebonden nieuwbouwwoningen die een Keurmerk hebben van de Stichting Garantiewoning niet meer door de gemeente vooraf getoetst worden aan het Bouwbesluit 2012. Het experiment kent een wettelijke status op grond van de experimentenregeling van de Crisis- en Herstelwet. Het Keurmerk, dat wordt verstrekt door Woningborg, SWK en Bouwgarant, garandeert dat een woning voldoet aan het Bouwbesluit 2012. In aanvulling daarop moeten woningen met het Keurmerk ook voldoen aan de eisen van ‘goed en deugdelijk werk’ en worden gebreken hersteld als een aannemer dit zelf niet wil of niet meer kan (bij faillissement). Alle eisen waaraan een dergelijke woning moet voldoen zijn hier te lezen. Een juridische verhandeling over goed en deugdelijk werk – gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht 2012/28 – is te lezen via deze link.

Het experiment loopt in de gemeenten Eindhoven, Rotterdam, Delft, Den Haag en Sint Anthonius. Meer informatie:

1 gedachte over “Kwaliteit geborgd via het Keurmerk Stichting Garantiewoning”

Reacties zijn gesloten.