Eindrapport Actieteam Praktijktoepassing Bouwbesluit en de reactie van VBWTN hierop

Op 13 januari heeft het Actieteam Praktijktoepassing Bouwbesluit haar eindrapport aangeboden aan minister Blok. De opdracht aan het Actieteam was de uitwerking van het advies van het Bouwteam:

“Instelling van een commissie Praktijktoepassing Bouwbesluit. Deze commissie beoordeelt in hoeverre een alternatieve, innovatieve bouwoplossing gelijkwaardig is aan de eisen die het Bouwbesluit stelt. Toegestane alternatieven komen in een landelijke database die voor iedereen toegankelijk is.”

Het Actieteam heeft de opdracht ruim opgepakt en komt met het advies om een raad voor de nationale bouwregelgeving in te stellen. Deze raad zou niet alleen de taak moeten overnemen van de uitgebreide Adviescommissie praktijktoepassing bouwregelgeving maar bij voorkeur een dergelijke – adviserende – taak krijgen over de gehel breedte van het Omgevinsgrecht. Het gehele rapport van het Actieteam is te lezen via deze link.

De Vereniging Bouwtoezicht Nederland heeft op haar website een kritische reactie op het rapport gepubliceerd. VBWTN heeft met name moeite met de kosten voor de nieuwe organisatie, het feit dat de uitspraken van de Raad niet bindend zijn voor gemeenten en dat de ontwikkelingen in het kader van private kwaliteitsborging slechts zijdelings zijn betrokken bij het advies. De gehele reactie van VBWTN is hier te lezen.