Enquête ervaringen nieuwbouwwoningen

U heeft dit jaar of vorig jaar uw nieuwe woning opgeleverd gekregen. Bij de bouw van uw woning is – naast het gemeentelijke toezicht – gebruik gemaakt van Private Kwaliteitsborging. Een Kwaliteitsborger – een inspecteur van een specialistisch bedrijf – heeft daarbij tijdens de bouw van uw woning meegekeken met de aannemer. Doel hiervan is om te zorgen dat uw woning aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012 voldoet.

Graag horen wij van u wat uw ervaringen zijn met uw nieuwe woning en hoe tevreden u bent met het eindresultaat. In bijgaande enquête stellen wij u daar enkele vragen over. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapportage in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

U kunt de enquête starten via deze link

Als dank voor uw deelname ontvangt u na het volledig invullen van de enquête een waardebon van €5,-. Vul hiervoor uw mailadres in aan het einde van de enquête.


Meer informatie over Kwaliteitsborging kunt u vinden via onderstaande links:


De adressen voor deze enquête zijn via de gemeente en toezichthouders verkregen. Overige informatie over u of uw woning is niet verstrekt. Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Bart Dunsbergen, projectleider Kwaliteitsborging van BZK, via 06-11388865.