Artikel Peter de Haan: “Definitieve kwaliteitsborging bouw onder de Omgevingswet”

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van mei 2022 geeft Peter de Haan een uitgebreide omschrijving van de Wkb-regels die op 22 april 2022 in werking zijn getreden. Met dank aan IBR is het volledige artikel hierna te lezen.

P.M.J. de Haan, Definitieve kwaliteitsborging bouw onder de Ow, TBR 2022-53