Deelnemen aan een Wkb-proeftuin?

Zodra de Omgevingswet in werking treed zullen alle bouwprojecten onder gevolgklasse 1 meldingsplichtig worden en onder kwaliteitsborging worden uitgevoerd. Voor een gemeente is het dan ook essentieel om te leren en te ervaren hoe dit proces gaat verlopen. Gemeenten kunnen ervaring opdoen met proefprojecten, echter blijkt dat  om verschillende redenen, zoals tijdsinspanning, lange doorlooptijd of urgentie niet iedereen (gemeente/ omgevingsdienst, bouwbedrijf, eindgebruiker) hier gebruik van heeft gemaakt. Met de Wkb-proeftuin is er nu ook een andere methode om het proces van de Wkb te doorlopen en de noodzakelijke ervaring met het proces op te doen. En dat in slechts 3 sessies waarbij via echte bouwprojecten virtueel met mensen uit de bouwpraktijk het gehele proces inclusief te nemen hobbels en uitdagingen  wordt doorlopen.

In de proeftuin gaan we direct aan de slag met 2 praktijkcasussen. Om de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen is basiskennis Wkb wel zo handig. Om enkel de toepassing van de Wkb te laten ervaren is in samenwerking met Envire de mogelijkheid om vooraf, een online basiscursus Wkb te volgen.


Inschrijven voor de Wkb-proeftuin


Een samenwerking van


Programma Wkb-proeftuin

In 3 digitale sessies van 2 uur wordt uw organisatie meegenomen door het feitelijke proces van bouwinitiatief tot oplevering. Middels diverse fictieve maar wel echte bouwprojecten als cases gaat iedereen ervaren wat zijn of haar rol en taken zijn in het Wkb proces. Per Wkb-proeftuin worden 2 casussen parallel doorlopen.

Sessie 1

 • Test je kennis (Nearpod)
 • Start casus/cases
 • Van initiatief tot vergunning aanvraag

Sessie 2

 • Zijn er bijzondere lokale omstandigheden?
 • Hoe wil je het proces doorlopen/welke rol wil je pakken als gemeente
 • Vervolg casus/cases
 • Van Borgingsplan tot start bouw

Sessie 3

 • Behandelen opdrachten
 • Vervolg casus/ cases
 • Formulier strijdigheid die verklaring in de weg staat
 • Casco oplevering/ deellevering
 • Van bouwactiviteit tot dossier bevoegd gezag


Een initiatief van

Kosten

 • Prijs per proeftuin is € 3.200,- (maximaal 12 deelnemers)
 • Leden van de vereniging BWT Nederland krijgen een korting van € 400,- per proeftuin
 • Als extra kan een basis cursus WKB worden afgenomen via Envire
  Prijs per deelnemer € 100,-