Hoe werkt bouwen volgens de Wet kwaliteitsborging (Wkb) als straks de Omgevingswet in werking is getreden?

De regels van de Wet kwaliteitsborging zullen worden overgenomen in een AMvB onder de Omgevingswet: het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het Bouwbesluit 2012.

Onder de Omgevingswet wordt er een ‘knip’ gemaakt in de huidige omgevingsvergunning voor het bouwen: ruimtelijk regels (omgevingsplanactiviteit) en technische regels (bouwactiviteit). De ruimtelijke regels en de regels voor welstand worden vastgelegd in het omgevingsplan. Gemeenten bepalen straks zelf waaraan bouwwerken op het ruimtelijke vlak moeten voldoen en of er een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig is. De regels voor de bouwactiviteit en of er een vergunning nodig is liggen vast in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Onder het Bbl worden meer bouwwerken vergunningvrij voor de bouwactiviteit: voor bijvoorbeeld een dakkapel zal geen vergunning bouw nodig zijn (maar mogelijk dus wel voor de omgevingsplanactiviteit!)

Bij bouwen onder kwaliteitsborging zal een meldingplicht worden ingevoerd voor bouwwerken die niet vergunningvrij zijn en vallen onder gevolgklasse 1. In de bouwmelding moet de initiatiefnemer van het bouwen aan het bevoegd gezag melden welk instrument wordt toegepast en welke kwaliteitsborger toeziet op de bouw. Tevens moet de melder een risicobeoordeling en een borgingsplan overleggen bij de melding. De melding moet uiterlijk 4 weken voor start bouw worden ingediend. In de praktijk zal het echter noodzakelijk om veel eerder een kwaliteitsborger in te schakelen aangezien deze het bouwplan nog moet beoordelen en een risicobeoordeling en borgingsplan moet vaststellen.

Klik hier als u dit nuttig antwoord vindt.
19 anderen vonden dit nuttig.


Category: Algemeen: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

← Hoe werkt bouwen volgens de Wet kwaliteitsborging (Wkb) als straks de Omgevingswet in werking is getreden?

12 gedachten over “Hoe werkt bouwen volgens de Wet kwaliteitsborging (Wkb) als straks de Omgevingswet in werking is getreden?”

 1. Heeft een bouwmelding een expiratiedatum (met andere woorden: is er een termijn waarbinnen de bouw na een bouwmelding met starten)?

  1. Ja. Artikel 8.3, derde lid bevat overgangsrecht dat bepaalt dat de regels van toepassing op de melding een jaar geldig blijven.

 2. Waar vind ik de grondslag van de melding start bouw? Ik lees in het concept-besluit kwaliteitsborging bouwen alleen iets over de start bouw bij de eerste melding bouwactiviteit.

  1. De melding start bouw – ofwel: Artikel 7.7 (informeren: begin en beëindiging bouwwerkzaamheden) – is een voorschrift uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het Besluit kwaliteitsborging zal uiteindelijk in dat besluit worden geïntegreerd. Het huidige artikel 7.7 Bbl zal nog worden aangepast zodat ook bouwmeldingen vallen onder de informatieplicht.

  1. Dat klopt inderdaad. De Wkb zal volgens planning tegelijk in werking treden als de Omgevingswet en in het BBL (en deels in het Bkl) worden opgenomen.

 3. Beste,

  Is er een (officiele) duidelijke bron toe vinden waarin te herleiden is dat de : aanvraag omgevingsplanactiviteiten, melding bouwactiviteit, melding start bouw en de gereedmelding aan gemeente verplicht worden voor aannemers.

  1. Volgens planning zal begin maart 2020 de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving worden gepubliceerd. In die wijziging zal ook de bouwmelding worden meegenomen. De omgevingsplanactiviteit is terug te vinden in de Omgevingswet.

  1. De cijfers in de figuur geven de weken aan: de termijn voor het krijgen van een omgevingsvergunning voor de ‘ruimtelijke’ aspecten is 8 weken. 4 weken nadat een volledige melding is gedaan mag met de bouw worden gestart.
   Voor de bouwactiviteit is dus een melding verplicht en geen vergunning: er volgt na ontvangstbevestiging van de volledige melding geen akkoord in de vorm van de vergunning. Een en ander vergelijkbaar met de huidige sloopmelding en melding brandveilig gebruik.

   1. Moet voordat de bouwactiviteit melding ingediend wordt eerst de volledige omgevingsplan vergunning zijn doorgelopen? Dus 8 weken wachten op de vergunning voor de 4 weken wachten op de melding kan starten? Of kan je 4 weken in de vergunningsaanvraag de melding alvast indienen?

   2. De Omgevingswet kent geen bepalingen over de volgorde van indienen van een aanvraag en / of het doen van een melding. Dus de melding hoeft niet te wachten tot de vergunning is verleend en zou zelfs er voor mogen. In alle schema’s gaan we uit van de logische volgorde ‘eerst de omgevingsplanactiviteit dan de bouwactiviteit’ maar verplicht is die volgorde niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.