Opleidingen kwaliteitsborging

De Regiegroep kwaliteitsborging heeft in 2020 – vooruitlopende op de uiteindelijke eisen in de Regeling omgevingsrecht – opleidingseisen voor kwaliteitsborgers vastgesteld. Inmiddels heeft een aantal opleiders trainingen / opleidingen opgezet die invulling geven aan (een deel van) deze opleidingseisen. Een overzicht van de opleidingen is hieronder opgenomen.Voor meer informatie wordt verwezen naar de websites van de desbetreffende opleider. Geef opleidingen die u mist in de  lijst door via de contactpagina.

 

Opleiding Globale inhoud Meer informatie
Leerblok Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Dit leerblok is bedoeld voor medewerkers en specialisten bij veiligheidsregio’s, gemeenten en omgevingsdiensten die belast zijn met het proces van toezicht, handhaven en vergunningverlening in de bouw. Het bestaat uit een viertal webinars een terugkombijeenkomst van een dagdeel. Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Hoe bereid ik me voor? Eendaagse training gericht op de uitvoerende bouw. In twee blokken van drie uur de belangrijkste aspecten van de Wkb. Inzicht in de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Op diverse data. Bouwend Nederland
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De opleiding gaat over de gemeentelijke invulling van haar bevoegdheid om bouwplannen te toetsen aan bouwtechnische voorschriften. Daarnaast heeft de opleiding betrekking op de invulling van het gemeentelijke handhavingsbevoegdheid. Schulink
Basisopleiding kwaliteitsborger Kwaliteitsborging en beoordeling van bouwplannen volgens BBL. 92 lesuren, integrale bouwplantoets / borgingsplan als examenwerkstuk. Post-Hbo PAO Techniek en managent
Interne kwaliteitsborging Opleiding bedoeld voor de bouw gericht op de interne kwaliteitsborging, benodigd om op een goede manier aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen te kunnen voldoen. 4 daagse opleiding plus examenwerkstuk SKOOB
Van BWT naar WKB – Bouwplantoetser Opleiding kwaliteitsborging specifiek gericht op de bouwplantoetser. 5 of 11 lesdagen (afhankelijk van instroomniveau) plus examen Berghauser Pont Academy
Opleiding Van BWT naar WKB – Toezichthouder Opleiding kwaliteitsborging specifiek gericht op de toezichthouder. 4 lesdagen plus praktijkexamen Berghauser Pont Academy
Expert training Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen De technische en juridische aspecten van de WKB. Je leert wat de nieuwe wet inhoudt en wat de gevolgen zijn van de WKB voor de diverse disciplines in de bouw. Afgesloten met het uitwerken en presenteren van een praktijkopdracht. Bouwprofs
Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (E-learning) Voor de bouwmaterialenhandel. De module Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is een e-learning module. Je volgt eerst de theorie over de wet afgesloten met een meerkeuzetoets. Hibin-opleidingen