Eerste geslaagden SKB-opleiding ‘Bouwbesluitdeskundige’

Door SKB-opleidingen

Op 17 juni jl. hebben 17 cursisten het post-HBO diploma ‘Bouwbesluitdeskundige’ tijdens een bijeenkomst bij Dom Under in Utrecht mogen ontvangen. De opleiding behandelt alle onderdelen van het Bouwbesluit en leert de deelnemers de kennis in samenhang toe te passen. Tijdens de opleiding worden de verschillende kennisvelden (basiskennis Bouwbesluit, veiligheid, bouwfysica en algemeen bouwkundig) middels een tentamen getoetst. Na afloop van de opleiding wordt de opgedane kennis getoetst middels een examenplan. De resultaten van het examenplan worden gepresenteerd aan de examencommissie. Het bloemetje en het diploma is dan ook verdiend na een jaar hard werken!

Meer informatie over de opleiding en de nieuwe leergang is te vinden op de site van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica.