Veelgestelde vragen…

  • Wat is private kwaliteitsborging?

Het begrip ‘private kwaliteitsborging’ staat voor een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen en -procedures waarmee marktpartijen aantoonbaar garanderen dat het te realiseren bouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft.  Binnen de context van de bouwregelgeving is het kwaliteitsniveau gerelateerd aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Een samenhangend stelsel wordt een instrument genoemd. Wanneer een instrument ‘erkend’ is door een (op te richten) toelatingsorganisatie, heeft dat de werking als een ‘erkende kwaliteitsverklaring’ en is een beoordeling door het gemeentelijk bouwtoezicht niet meer nodig.

  • Wordt het bouwtoezicht afgeschaft?

Nee. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit, welstand, het bestemmingsplan en de omgevingsveiligheid. Binnen de private kwaliteitsborging valt alleen het voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

  • Wordt de bouwvergunning afgeschaft?

Nee. Is voor een bouwproject nu een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig, dan is dat ook straks nog het geval. De toets aan het Bouwbesluit maakt geen deel van de vergunning. Wel wordt in de aanvraag van de vergunning aangegeven op welke wijze wordt voorzien in de kwaliteitsborging. De kwaliteitsborging maakt dus deel uit van de verleende vergunning.