Marktinitiatieven: trainingen kwaliteitsborging Greenworks Academy

Greenworks Academy organiseert training voor werkvloer en management over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Zaken die aan de orde komen zijn:

  • Wet- en regelgeving
  • De rol van opdrachtgever versus opdrachtnemer
  • Hoe u succesvol met elkaar samenwerkt
  • Hoe u de risico’s van een project bepaalt
  • Hoe u een goed projectdossier opbouwt
  • Kwaliteitsborging op de werkvloer

Meer informatie:

Wet private kwaliteitsborging voor het management Bekijk training
Wet private kwaliteitsborging voor de uitvoering Bekijk training

Hogeschool Windesheim voegt #Wkb toe het curriculum Bouwkunde

In het nieuwe curriculum van het vak Bouwtechniek en Management is een aantal colleges gewijd aan de nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Behalve uitleg van de wet worden ook de consequenties voor het bouwproces en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen uitgewerkt. Het aantonen van de as-built (gerealiseerde) bouwkwaliteit is een belangrijk onderdeel van deze stelselherziening. Docent bouwmanagement Eric Gouma legt uit, dat het belangrijk is dat de studenten actuele ontwikkelingen volgen en weten te plaatsen in de praktijk van hun vakgebied.

Studenten van Windesheim volgend het college Kwaliteitsborging

Studenten van Windesheim volgen het college Kwaliteitsborging

Het zorgvuldig onderzoeken van wat de vraag is van de klant, dit weten om te zetten in technische specificaties en vervolgens ervoor te zorgen dat deze afspraken worden nagekomen is de rode draad van het vak Bouwtechniek en Management. De nieuwe wet kwaliteitsborging heeft consequenties voor alle fasen van het bouwproces. Heel belangrijk is het onderdeel risicomanagement in het bouwprocesmanagement, het onderkennen van risico’s en het beheersen ervan is een uitdaging die de studenten moeten aangaan. Docent Gouma is ervan overtuigd dat deze actualisering het vak nog belangrijker en leuker maakt.