Nieuw paar ogen op de bouwplaats

bwa003_borgers01-1024x683In de Kwaliteitsborging special van Aannemer is een artikel opgenomen waarin een drietal toekomstige kwaliteitsborgers wan het woord komt. In het artikel geven Nieman Kwaliteitsborging, Gbou en Plangarant hun visie op de toekomstige taak. Aannemer sprak hen over hun manier van werken, ervaringen tot dusver en verwachtingen. “Hoe beter wij de aannemer equiperen, hoe gemakkelijker wij straks onze rol kunnen vervullen.”

Het gehele artikel is hier te lezen.

‘Zoek nu al een borger die bij je past’

Geplaatst op 25 maart 2016, door in Bouwpraktijk

Aannemers hebben nog ruim anderhalf jaar om zich voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Volgens Hajé van Egmond, kwartiermaker bij het Instituut voor Bouwkwaliteit, doen ze er goed aan om zich te oriënteren bij kwaliteitsborgers en alvast te oefenen. “Maak afspraken over hoe in te groeien in het nieuwe systeem.”

Lees het hele interview – dat geplaatste wordt in het maart-nummer van Aannemer – op de website Aannemervak.

Databank gelijkwaardige oplossingen

gelijkwaardigheidEind vorig jaar heeft iBK aan SBRCURnet gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een databank gelijkwaardige oplossingen. Een dergelijke databank zou de kwaliteitsborger kunnen ondersteunen bij het beoordelen van door bouwers en ontwerpers aangedragen oplossingen. Hiermee wordt voorkomen dat innovatie wordt belemmerd door eventueel risicomijdend gedrag van de kwaliteitsborger.

Recent is het rapport door SBRCURnet opgeleverd. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat een databank ook in de huidige situatie door de meeste betrokkenen al als zeer wenselijk wordt ervaren. Andere conclusies zijn:

  • Gemeenten kennen nu geen beleid als het gaat om het beoordelen van gelijkwaardige oplossingen
  • Er is een groot aantal gelijkwaardige oplossingen die nu al regelmatig worden toegepast. De beoordeling daarvan is nu telkens maatwerk
  • Bekende gelijkwaardige oplossingen moeten worden aangepast zodat deze ook als generieke oplossing gebruikt kunnen worden

SBRCURnet stelt voor om voor aanpassing en validatie een validatiecommissie op te zetten waarin specialisten uit verschillende disciplines zitten hebben. De door deze commissie geaccordeerde oplossingen zouden via een openbare website beschikbaar gesteld moeten worden.

Het onderzoeksrapport veel voorkomende gelijkwaardige oplossingen is via deze link te lezen. De komende tijd gaat iBK in gesprek met partijen om te zien of er vervolg gegeven kan worden aan het advies van SBRCURnet.

 

Wetsvoorstel kwaliteitsborging naar de Tweede Kamer

Op 24 maart 2016 heeft minister Blok een brief aan de Tweede Kamer toegezonden met daarin beschreven de voortgang van de Wkb. In de brief schrijft de minister dat hij gesprekken heeft gevoerd met partijen om duidelijkheid te creëren over het draagvlak voor het wetsvoorstel. In het overleg hebben partijen hun steun uitgesproken voor de ambitie en de doelen van het wetsvoorstel.

Naar aanleiding van deze overleggen en het AO van 16 maart jl. is de minister voornemens om het wetsvoorstel binnenkort aan de Tweede Kamer toe te zenden.

De brief is hier te lezen.

“Maar wilt u het ook?”

Deze vraag stelde minister Blok afgelopen woensdag aan de aanwezige Kamerleden en aan het publiek in de zaal. Het wetsvoorstel is zo’n beetje klaar en er wordt hard gewerkt aan de onderliggende regels. Wat is dan toch de reden dat de wet nog niet naar de Tweede Kamer is verzonden? Het antwoord zit ‘m in de vraag die Blok vorige week stelde. Zie ook het artikel op de site van Cobouw.

In de afgelopen maanden heeft BZK meerdere keren met alle partijen om tafel gezeten. Uiteindelijk is niemand tegen het wetsvoorstel maar natuurlijk heeft iedereen zijn wensenlijstje nog. Het resultaat is een soort impliciete steun in vorm van de hoop dat ‘het wetsvoorstel niet in de ijskast verdwijnt’, de opmerking dat partijen ‘het wetsvoorstel natuurlijk niet om zeep willen helpen’, etc. Maar echte uitgesproken voorstanders lijken er niet te zijn. Dus wellicht is de vraag van Blok terecht….

Als we stappen willen maken dan is er steun nodig. Of anders laten we alles zoals het is, even goede vrienden (maar naar mijn mening een forse gemiste kans!). Het opknippen van de wet is – zoals Blok nadrukkelijk heeft laten horen – geen optie. Dus laat ik dan ook maar eens vragen: wilt u de wet kwaliteitsborging voor het bouwen wel? 

Zo ja, laat het dan eens horen. Nee mag natuurlijk ook. Via een reactie op dit columnpje, een mailtje aan mij, via een bericht aan de minister, via een brief aan de Tweede Kamer of op een andere manier. 

Een goed weekend verder!

Hajé 

Nog geen witte rook…

In het Algemeen Overleg (AO) met de Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van 16 maart jl. is nog geen duidelijkheid gegeven over toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. In een eerder artikel op Cobouw heeft De Vries (PvdA) aangegeven te vrezen dat het wetsvoorstel in de ijskast beland en ook  Van der Linden (VVD) bleek in het debat voorstander van de wet.

Minister Blok gaf aan nog in overleg te zijn met partijen. Blok wil partijen op één lijn zien te krijgen voordat het voorstel naar de Kamer gaat om ‘gekrakeel’ te voorkomen (zie ook het bericht op Cobouw hierover). We zullen dus nog even geduld moeten hebben….

Reactie VBWTN op MKBA

Op 29 januari 2016 heeft het ministerie van BZK de resultaten van een maatschappelijke kosten-baten analyse van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Tweede Kamer toegezonden. In een schriftelijke reactie laat de Vereniging Bouw- en Woninhtoezicht aan minister Blok weten de uitkomsten van de MKBA op een aantal punten in twijfel te trekken. Tevens heeft VBWTN grote bezwaren tegen de in de MKBA opgenomen veronderstelling dat gemeenten bij veel bouwwerken feitelijk niets meer bijdragen als het om de kwaliteit gaat.

De reactie en de brief van VBWTN zijn te lezen via deze link. Via de link is tevens meer informatie te vinden over het overleg van minster Blok met de Tweede Kamer op 16 maart a.s. waar onder meer de voortgang van de Wet kwaliteitsborging is geagendeerd.

Kleinste gemeente van Nederland bereidt zich voor op Kwaliteitsborging

Ook de gemeente Schiermonnikoog biedt vanaf 1 februari de mogelijkheid om ervaring op te doen met Kwaliteitsborging voor het bouwen. De kleinste gemeente van Nederland is gestart met een pilot waarbij initiatiefnemer en bouwers van bouwwerken Gevolgklasse 1 (grondgebonden woningen, kleine bedrijfshallen en fiets- en voetgangersbruggen) hun project onder kwaliteitsborging kunnen realiseren. De instrumenten die Schiermonnikoog tot het experiment toelaat zijn:

  • De Technical Inspection Service (TIS)
  • De Beoordelingsrichtlijnen 5019 samen met 5006
  • De waarborginstellingen die deelnemen aan de Experimentenregeling keurmerk Stichting Garantiewoning (Woningborg, SWK en Bouwgarant)
  • Erkenningsregeling Kleine Bouwwerken

Voordelen voor de aanvrager zijn een snellere vergunning en 30% korting op de leges. De pilot loopt tot 1 januari 2017. Op 23 maart organiseert de gemeente een bijeenkomst op het eiland.

Meer informatie is te lezen op de website van Schiermonnikoog. Via de website is tevens de projectfolder Private kwaliteitsborging Schiermonnikoog te downloaden.

Klantgericht bouwen, hoe dan? Hoor het in Almere!

De bouwwereld verandert snel. Opdrachtgevers willen meer prestatiegaranties en invloed op het eindresultaat, de consument van vandaag wil meer waar voor zijn huis. Tijdens dit congres krijgt u antwoord op vele vragen die deze veranderingen met zich mee brengen. Wat verandert er op het gebied van regelgeving? Hoe denken opdrachtgevers? En wat betekent dat allemaal voor mij als bouwer, architect of ontwikkelaar? Hoe kan ik mijn organisatie aanpassen aan de nieuwe uitdagingen van deze tijd en hoe kan ik mij als professionele partij onderscheiden met kwaliteit?

​Aan de hand van uiteenlopende lezingen en workshops spijkeren koplopers en deskundigen uw kennis in een flitsend dagprogramma bij. De dag wordt afgesloten met een borrel en interviews aan tafel tijdens een speciale editie van het Cobouw Cafe. Kortom, dit wilt u niet missen.

Het volledig programma kunt u vinden via deze link.

Bouw Grachtenhuis Nieuw Delft met kwaliteitsborging

Minister Blok heeft op 2 maart samen met de toekomstige bewoners de eerste paal geslagen voor het project Grachtenhuis Nieuw Delft. Het project, bestaande uit 4 appartementen en een maisonnette, is een van de eerste projecten in de Spoorzone Delft en is ontwikkeld op initiatief van de toekomstige bewoners.

Vooruitlopend op de Wet kwaliteitIMG_4809sborging voor de bouw is voor de borging van de bouwkwaliteit een onafhankelijke kwaliteitsborger ingeschakeld. Het gebouw wordt gerealiseerd door de Capelse Streekbouw met kwaliteitsborger PlanGarant (werkend volgens de TIS-systematiek). De constructieve samenwerking tussen opdrachtgevers, architect en gemeente leidde tot dit particuliere initiatief met private kwaliteitsborging.