Marktinitiatieven: Geslaagde praktijkdag Nieman Kwaliteitsborging

Praktijkdag Nieman Kwaliteitsborging

Bouwers leveren kwaliteit. Daar hebben ze geen wet voor nodig!

Afgelopen 11 oktober werd de 2de praktijkdag over kwaliteitsborging georganiseerd. Het was een zeer veelzijdige dag waar alle facetten rondom kwaliteitsborging zijn behandeld. Iedereen was het erover eens: het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen. Ook was iedereen het er wel over eens: wet of geen wet, deze omslag in het denken over kwaliteit is nu in gang gezet. Ook in het regeerakkoord van afgelopen 10 oktober  is meer borging van de kwaliteit van de uitvoering[1] opgenomen.

Na de aftrap van Hajé van Egmond, gaf Paul Kuijpers van Balance & Result tien praktische tips en aandachtspunten om kwaliteitsborging in de praktijk te brengen en om gezamenlijk te komen tot een goed proces en het gewenste resultaat. In de drie workshops werden ervaringen en werkwijzes gedeeld over de overdracht tussen ontwerp en uitvoeren, ketenverantwoordelijkheid en over het risicogericht registreren. Leveranciers toonden de nieuwste ontwikkelingen in hun tools die de effectiviteit van kwaliteitsborging in het bouwproces ondersteunen.

Met ruim 100 deelnemers een geslaagde middag waarin de ervaringen vanuit de praktijk zijn gedeeld. Een architect, drie bouwers, drie kwaliteitsborgers en een reeks aan instrumentaanbieders en toolleveranciers gaven inzicht in de laatste ontwikkelingen in kwaliteitsborging en deelden hun ervaringen. Vanuit de markt waren opdrachtgevers, bouwers, installateurs, adviseurs en leveranciers aanwezig met opvallend veel deelnemers van de grote bouwbedrijven als Heijmans, BAM, Dura Vermeer en middelgrote bedrijven als Bouwgroep Dijkstra Draisma, Van Wijnen en Waal Bouw.

Tijdens de afsluiting vat Hajé van Egmond de middag samen in een aantal kernwoorden: kwaliteit, samenwerking en vooral ‘ook zonder de wet wil je kwaliteit leveren’.

Het uitgebreide verslag is samen met de presentaties te vinden op http://www.niemankwaliteitsborging.nl/bouwers-leveren-kwaliteit/

[1] Uit het regeerakkoord, p.34 onder Verduurzaming van de gebouwde omgeving: De benodigde kostenreductie bij installatiebedrijven en aannemers wordt bevorderd door een innovatieprogramma gericht op vernieuwing en verbetering van producten en diensten in de gebouwde omgeving en waarborging van de kwaliteit van de uitvoering

Bron: Nieman Kwaliteitsborging

Marktinitiatieven: trainingen kwaliteitsborging Greenworks Academy

Greenworks Academy organiseert training voor werkvloer en management over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Zaken die aan de orde komen zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • De rol van opdrachtgever versus opdrachtnemer
 • Hoe u succesvol met elkaar samenwerkt
 • Hoe u de risico’s van een project bepaalt
 • Hoe u een goed projectdossier opbouwt
 • Kwaliteitsborging op de werkvloer

Meer informatie:

Wet private kwaliteitsborging voor het management Bekijk training
Wet private kwaliteitsborging voor de uitvoering Bekijk training

marktinitiatieven: Jaarcongres VTH – 23 november 2017

Download hier het volledige programma

Marktinitiatieven: SnagR, dé tool voor kwaliteitsborging!

De informatie op deze pagina is afkomstig van SnagR en is geplaatst onder "Marktinitiatieven" op de website van iBK. Via de betreffende pagina biedt iBK organisaties de mogelijkheid om diensten en producten in het kader van kwaliteitsborging te presenteren.

SnagR is een uitgebreide tool om op locatie kwaliteitspunten en inspecties mee op te nemen. Het vastleggen van actiepunten of inspecties gebeurd op basis van tekeningen, waardoor duidelijk is waar een punt zich bevind of waar een inspectie bij hoort. De navigatie van het project is flexibel en maakt SnagR bruikbaar voor een breed spectrum aan projecten. Van woningbouw tot bruggen, van utiliteitsbouw tot installatie projecten.

SnagR sluit door zijn hoge flexibiliteit aan op uw proces en niet andersom. Naast het vastleggen van actiepunten, kunnen inspecties worden ingevuld die gebaseerd zijn op uw formulieren. Deze inspecties maakt u 1 keer aan in het systeem en kunt ze vervolgens op alle projecten gebruiken. De Inspecties houden het uiterlijk van de hardcopy formulieren, die vaak al opgenomen zijn in een ISO9001 kwaliteitssysteem.

Via de Documenten Opslag kan er op locatie toegang verkregen worden tot documenten die nodig zijn voor de controles, zoals details of een bestek. Documenten in de documenten opslag kunnen aan locaties gekoppeld worden en aan inspecties als bijlage. U kunt hierbij denken aan een vrachtbrief van het beton aan een keuring voor een beton stort.

Daarnaast hebben we een breed scala aan aanvullende mogelijkheden in het systeem, zoals

 • het voortijdig overdragen locaties en het registreren hiervan,
 • het bijhouden van de voortgang van het project,
 • het bijhouden van vergunningen zoals lasvergunningen,

Alle informatie die opgenomen wordt met SnagR kan via standaard dashboarden, op maat gemaakte dashboards en via onze API getoond worden.

SnagR is een bedrijfsbrede oplossing voor alle typen projecten in de verschillende risico klassen om efficiënt en doelgericht projecten te kunnen beheersen. Meer informatie kunt u vinden in bijgevoegd brochure.

Meimaand – Wkb-maand #kwaliteitsborging

Activiteiten Kwaliteitsborging de komende tijd

Niet alleen de Eerste Kamer (wet en AMvB) en Tweede Kamer (AMvB) buigen zich de komende meimaand over de Wet kwaliteitsborging, ook de markt roert zich stevig. Een overzicht van alle activiteiten de komende maand, met speciale aandacht voor de WKB-Week van de BNA – 8 tot en met 11 mei 2017.

2 mei 2017  – ROWIQ: Workshop Wkb
3 mei 2017  – Regiodagen Vereniging Bouw- en Woningtoezicht – Leeuwarden
8 mei 2017 – BNA: Gevolgen & Kansen Wkb – Eindhoven
9 mei 2017 – BRIS: Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen
– BNA: Gevolgen & Kansen Wkb – Zwolle
– BKplus: aan de slag met kwaliteitsborging
10 mei 2017 – Regiodagen Vereniging Bouwtoezicht – Amsterdam
– BNA: Gevolgen & Kansen Wkb – Amsterdam
11 mei 2017 – BNA: Gevolgen & Kansen Wkb – Utrecht
12 mei 2017 – HAN: Dag van de academie – Wkb
18 mei 2017 – Neprom: dag van de projectontwikkeling
– BRIS: Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen
23 mei 2017 – Roadshow Kwaliteitsborging – Gewoon Doen
– Bureau | Kennis: De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
29 mei 2017 – Aedes & Habitask: Gevolgen Wkb voor corporaties
– SKG-IKOB: Kennisbijeenkomsten Wet Kwaliteitsborging, instrumenten en certificatie
30 mei 2017 – Roadshow Kwaliteitsborging – Gewoon Doen
– Omgevingsweb: workshop Wkb
31 mei 2017 Omgevingsweb: workshop Wkb voor bouwers
BRIS: Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen
Organiseert u de komende tijd ook een bijeenkomst in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen? Geef het door via het contactformulier en we nemen u op in het overzicht.

Marktinitiatieven: “Gemeente Vianen maakt verdiepingsslag met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen”

Nieuwkuijk – Pal naast de A27 en nabij de A2 bij Vianen verrijst binnenkort een distributiecentrum van maar liefst 20.640 m2. Bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw – beiden onderdeel van het cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep – realiseert het gebouw voor een toonaangevende vermogensbeheerder. Bijzonder is dat het project volledig conform de wet Kwaliteitsborging voor Het Bouwen (Wkb) gerealiseerd wordt.

de ontwikkeling is in nauwe samenwerking met Gemeente Vianen en de vermogensbeheerder tot stand gekomen. Cushman & Wakefield is namens de belegger bij het project betrokken en is met verschillende potentiële huurders in gesprek. Ivo van der Mark, Algemeen Directeur van het cluster Bedrijfshuisvesting: “De samenwerking tussen alle betrokkenen is erg goed verlopen. We waarderen de houding van de gemeente Vianen om te handelen met lef en de wil om zaken samen op te lossen.” Wethouder Wijnmaalen: “Gemeente Vianen is een moderne gemeente en is verheugd met dit pilotproject.”

Eerste project volledig Wkb
Gemeente Vianen handelt erg vooruitstrevend door deze nieuwbouw als pilot te gebruiken. De pilot voorziet net als in de toekomstige Wkb in een rol voor de gemeente als vergunning verlenende instantie waarbij uitsluitend preventief getoetst is aan het bestemmingsplan, de bouwverordening en het beeldkwaliteitsplan. De preventieve Bouwbesluit toetsing door Gemeente Vianen is bij dit pilotproject beperkt gebleven tot de voorgestelde gelijkwaardige oplossing voor het aspect brandveiligheid.

Bijzonder is dat de bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw en Gemeente Vianen de eerste combinatie is waarbij op deze wijze samengewerkt is en waarbij Seconed (TIS) vanaf het allereerste moment bij een nieuwbouw betrokken is. De omgevingsvergunning is volledig getoetst middels Technical Inspection Services (TIS) en is inmiddels verstrekt door Gemeente Vianen. Ivo van der Mark: “Duidelijkheid over verantwoordelijkheden gaat de bouw verder helpen. We komen hiermee weer een stap verder richting hogere klanttevredenheid in de bouw.”

Toetsing
Tijdens de bouw zal de gemeentelijke toezichthouder “over de schouder meekijken” met de kwaliteitsborger. Steekproefsgewijs zullen constructiegegevens namens de gemeente getoetst worden. Door middel van tussentijdse rapportages wordt de gemeente geïnformeerd over de bevindingen van de kwaliteitsborger. Na gereedkomen van de bouw moet een gebouwdossier worden overlegd waaruit blijkt dat het gebouwde voldoet aan de geldende voorschriften en tevens op welke wijze dit is gerealiseerd.

Bouwcombinatie Hercuton en Remco Ruimtebouw
Remco Ruimtebouw werkt in dit traject nauw samen met zusteronderneming Hercuton. Zij vormen samen met ServicebouwPlus, Hafkon International en Ocmer het cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep. Ivo van der Mark: “Hercuton heeft recent op Dordtse Kil III een pilotproject voor Wkb in gebouwklasse 2 gerealiseerd. De opgedane kennis en ervaring wordt nu samen met Remco Ruimtebouw benut.”

Grootste gebouw bedrijventerrein
De nieuwbouw wordt op Bedrijventerrein Gaasperwaard op een kavel van 38.000 m2 gerealiseerd. Het 20.640 m2 tellende distributiecentrum is voorzien van een tweelaags kantoor. Hiermee wordt het direct het grootste gebouw op dit bedrijventerrein. Het distributiecentrum is volledig gesprinklerd en beschikt over een laadkuil met 26 docks. Het pand is vanaf december 2017 beschikbaar voor verhuur. De duurzaamheidsambitie is BREEAM Good.

Bedrijventerrein Gaasperwaard
Bedrijventerrein Gaasperwaard in Vianen ligt bij knooppunt Everdingen direct aan de A27, nabij de A2 en tevens vlakbij de A12. De ligging is zeer centraal en de bereikbaarheid is uitstekend. Het ruim opgezette terrein heeft percelen bouwgrond van verschillende omvang, een hoogwaardige bebouwing en ligt midden tussen het groen.

De Planning
Op 7 april 2017 heeft de kaveloverdracht plaatsgevonden. Medio april wordt gestart met de heiwerkzaamheden waarna de bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw direct start met haar werkzaamheden. De oplevering vindt in december 2017 plaats.

Meer informatie
www.hercuton.nl
www.remco.nl
www.cushmanwakefield.nl
www.vianen.nl

Marktinitiatieven: Studiebijeenkomst #Wkb IBR

Op dinsdag 21 februari 2017 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen door de Tweede Kamer aanvaard. Tot op het laatste moment zijn door middel van amendementen wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel. Voor alle partijen die een rol gaan spelen in het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging (zoals de gemeenten, instrumentaanbieders, kwaliteitsborgers, projectontwikkelaars en adviseurs) is het nu van belang om zich te gaan voorbereiden op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging. De invoering van de wet is namelijk voorzien op 1 januari 2018.

Tijdens de bijeenkomst op 27 maart 2017 wordt uitleg gegeven over de wet, zoals die uiteindelijk is aanvaard door de Tweede Kamer en wordt inzichtelijk gemaakt wat deze wet betekent voor de praktijk en welke acties de verschillende partijen de komende maanden moeten nemen om zich goed voor te bereiden op de invoering van de wet.

Inschrijven en meer informatie via deze link

Marktinitiatieven: KOMO Instrument Kwaliteitsborging

Private kwaliteitsborging kan niet zonder toegelaten instrument

Met KiK van KOMO werken bouwpartijen soepel samen aan kwaliteit

Onder het nieuwe stelsel van de bouw (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is het bij vergunningplichtige bouwwerken verplicht om een door de Toelatings Organisatie TO goedgekeurd ‘instrument’ in te zetten. Met zo’n instrument kan worden voldaan aan de vereisten van de wet én aan private kwaliteitseisen.

KiK, het eerste kwaliteitsborgingsinstrument, is gereed. Het zal zodra dat mogelijk is aan de TO ter toelating worden aangeboden. KiK is ontwikkeld op basis van gebruikersspecificaties van 30 (branche)organisaties in en rond de bouw.

KiK staat voor KOMO instrument Kwaliteitsborging en is beschikbaar in drie modules, die gebruik maken van hetzelfde systeem: KiK voor ontwikkelaars & voorschrijvers, KiK voor bouwers en KiK voor kwaliteitsborgers. Omdat de modules nauw op elkaar aansluiten, stelt het instrument alle betrokken partijen in staat dezelfde taal te spreken en zo soepel
samen te werken aan de gewenste bouwkwaliteit. In alle ‘gevolgklassen’ die de Wkb kent en bij alle soorten bouwwerken in woning-, utiliteits, weg- en waterbouw. Bij niet- vergunningplichtige bouwwerken is KiK eveneens inzetbaar als kwaliteitsbevorderende tool. Daarmee is KiK de verbindende factor in bouwkwaliteit.

Door de praktijk, voor de praktijk

Omdat KiK door KOMO is ontwikkeld op verzoek van en in nauwe samenwerking met de markt, met dit doel verenigd in het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS), zijn per gebruikersgroep alle voordelen samengebracht en onderling op elkaar afgestemd. Die aanbeveling wordt ondersteund door praktijktests (pilots) in de actuele bouw. Op basis van de ervaringen zullen eventuele verdere verfijningen in KiK worden doorgevoerd. KiK is een dynamisch instrument, dat KOMO steeds actualiseert op basis van o.a. gebruikersinput.

De kwaliteitsborger speelt de eerste viool

De voordelen van KiK voor algemene bouwkwaliteit én de specifieke voordelen voor iedere doelgroep zijn overzichtelijk gemaakt op de website kik-komo.nl. Op deze site staat ook hoe KiK werkt. Onder de Wkb geldt: geen vergunningplichtig project zonder gekwalificeerde kwaliteitsborger én een toegelaten instrument. Met KiK speelt de kwaliteitsborger de eerste viool: toonaangevend, maar altijd harmonieus in de maat met de overige actoren in de bouwkolom. En dat werkt in ieders belang.

Marktinitiatieven: Kennissessies & opleidingen #kwaliteitsborging

Diverse partijen organiseren de komende tijde kennissessies over de Wet kwaliteitsborging. Een overzicht van de bij iBK bekende bijeenkomsten en opleidingen. Staat u er niet bij? Geef het aan ons door…

Bijeenkomsten

Het BouwAdvies Instituut verzorgt samen met PlanGarant – vanaf februari/ maart 2017 – een cyclus kennissessies over kwaliteitsborging, met actuele en professionele inbreng uit de praktijk. De sessies zijn niet alleen informatief, maar ook bedoeld om gericht ondersteuning te geven op organisatorische, juridische of technische vragen uit de praktijk. Aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilotprojecten worden praktische handvatten voor opdrachtgevers en aannemers aangereikt. Meer informatie en aanmelding via deze link.

Bouwforum organiseert op 9 februari 2017 samen met Nieman Kwaliteitsborging een Masterclass verbeterde kwaliteitsborging. Er wordt ingegaan op de vraag hoe u in de toekomst een vergunning krijgt, welke eisen er worden gesteld aan instrumenten voor kwaliteitsborging. Verder wordt stil gestaan bij de noodzakelijke afstemming tussen opdrachtgevers, bouwers en gemeenten, met name als het gaat om brand, omgevingsveiligheid en hinder tijdens de bouw. Meer informatie en aanmelding via deze link.

BBC Bouwmanagement organiseert op 15 februari 2017 een eerste ontbijtsessie inzake stand van zaken en uiteenzetting wet Private Kwaliteitsborging speciaal voor Architecten. We zitten bijna vol maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Verdere info of aanmelden via info@bbcBouwmanagement.nl.

 

Rowiq Advies organiseert op 16 februari de workshop Uw voorbereiding op de wet kwaliteitsborging. Tijdens deinteractieve Workshop Wkb wordt een helder beeld geschetst van de werking van het stelsel, de werking van de instrumenten en de rol van de kwaliteitsborger. Meer informatie en aanmelding via deze link.

Van Riessen Advocaten en Mediators organiseert op 21 maart 2017 een Kennissessie over Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Tijdens de kennissessie wordt met name ingegaan op de juridische aspecten/ haken en ogen van de voorgestelde regeling voor de verschillende betrokken partijen. Van bouwer tot overheid tot onderaannemers tot notarissen. Meer informatie en aanmelden via deze link.

Tenslotte organiseert ook Omgevingsweb workshops over dit onderwerp. Hou het dossier Private Kwaliteitsborging in de gaten voor nieuwe data.

Opleidingen

BerghauserPont Academy organiseert de tweedaagse opleiding BWT 4.0. De opleiding neemt de deelnemer mee in de wijzigingen die de komende jaren gepland zijn (Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging) en beschrijft hoe de taak van het BWT er in de toekomst uit komt te zien. Meer informatie en aanmelding via deze link.

PAO Techniek en Management organiseert in samenwerking met en onder auspiciën van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB) de opleiding Bouwbesluitdeskundige. Doel van de opleiding is de deelnemers leren bouwplannen te toetsen aan het Bouwbesluit 2012 zodat ze in de toekomst eventueel aan de slag kunnen bij een kwaliteitsborger. De opleiding start op 8 maart 2017 en duurt een jaar. Meer informatie via de website van PAO Techniek en Management.

Waarom worden faalkosten niet meegerekend in pilots #Wkb?

Ingezonden brief Dhr. Van der Weel, ZiN Kwaliteitsborging BV. Over de hoogte van faalkosten in de bouw zijn weinig harde cijfers bekend. De ramingen lopen uiteen van 5% tot 20% en onderzoek van USP uit 2009 laat cijfers van gelijke orde zien. Tot op heden hebben we bij pilots weinig beeld kunnen krijgen van eventuele verlaging van de faalkosten. Met name omdat het niet duidelijk is wat nu kosten, meerkosten en faalkosten zijn. Bij een pilot uit 2010 van Antares hebben we dit wel inzichtelijk: Gemiddeld bedragen de faalkosten voor Antares ca. 5%. In het project De Nieuwe Munt is dit percentage teruggebracht tot 0,75 tot 2,5% van de opdrachtsom. De kosten voor de kwaliteitsborging werden hiermee ruim gedekt.

Pilot Voorst: van 96% duurder naar geld toe

Mijn bedrijf ZiN kwaliteitsborging is nog een jonge speler. We zijn gespecialiseerd in BWT én kwaliteitsborging. Opgericht om gemeenten, toezichthouders en de private sector te begeleiden in de transitie naar private kwaliteitsborging. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe wet op de voet. Wat me opvalt is dat in de conclusies die worden getrokken er een aantal zaken structureel wordt vergeten.

Het meest recente voorbeeld hiervan is het rapport van de gemeente Voorst van een pilot die door hen is uitgevoerd. Er wordt gesteld dat private kwaliteitsborging circa 96% duurder is dan de huidige manier van werken. Hierbij wordt de illusie gewekt dat hiervoor helemaal niets terug komt. ‘Overgeslagen’ wordt de kwaliteit die zal worden verbeterd. Dat is immers een belangrijk doel van de nieuwe wet. De verhoging van de kwaliteit is goed uit te drukken in reductie van de faalkosten. Daarnaast zullen leges lager uitvallen.

De pilot in Voorst staat hierin niet alleen. Bijvoorbeeld ook in Den Haag is dit aspect onderbelicht en dat is niet terecht. Eerst enkele feiten.

Feiten over faalkosten in Nederland

 • De faalkosten bedragen circa 10% van de omzet van aannemers
 • Naar schatting zullen de faalkosten in 2016 uitkomen op circa € 6 miljard. Een klein percentage ‘afsnoepen’ hiervan (bijvoorbeeld bereikt door private KB) heeft enorme positieve financiële gevolgen.
 • Faalkosten zijn al lang te hoog. Enkele bouwbedrijven weten met succes deze kosten terug te dringen maar over het algemeen zijn aannemers hier weinig mee bezig.

Feiten over leges in Nederland

 • De huidige norm voor leges bedraagt circa 1,5% over de aanneemsom.
 • In sommige gemeenten wordt op dit moment meer dan 3% leges doorbelast.
 • Het is nog de vraag hoe de leges zich zullen ontwikkelen onder de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De verwachting is dat dit niet meer dan 1% van de aanneemsom zal bedragen.

Een kleine som ‘achterop een sigarendoos’ geeft met deze cijfers een heel ander beeld op de berekening die men in Voorst gebruikt. Bij deze berekening wordt ervan uit gegaan dat de kwaliteit dusdanig verbetert dat de faalkosten van 10% naar 7% wordt teruggebracht. Volgens insiders is dit zelfs een voorzichtige inschatting. De kans op nog grotere besparing is aannemelijk.

Verschillende berekeningen kosten pilot Voorst
 Voorst  ZiN
Bouwkosten  € 215.000  € 215.000
Leges  € 3.917  € 2.150
Kosten kwaliteitsborger  € 3.751  € 3.751
Winst faalkosten 0% 3%
Korting i.v.m. reductie faalkosten  € –  € 6.450
Totaal:  € 222.668  € 214.451

Bij deze methode zijn de kosten voor de leges ten opzichte van de kosten voor kwaliteitsborging niet 96% hoger maar krijgt iemand in het proces geld toe. Ook al is dat in de eerste instantie niet de opdrachtgever. De belangrijkste constatering is dat het gehele proces goedkoper wordt (en ook beter). De marktwerking moet uiteindelijk een juiste verdeling maken in de winst tussen de verschillende actoren.

Dat is precies waar we met de nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen naar toe willen. Iedereen moet er beter van worden en dat kan ook. Wij zijn daarvan overtuigd.

Willem van der Weel
Operationeel directeur
ZiN Kwaliteitsborging BV,
0643763832