Marktinitiatieven: SnagR, dé tool voor kwaliteitsborging!

De informatie op deze pagina is afkomstig van SnagR en is geplaatst onder "Marktinitiatieven" op de website van iBK. Via de betreffende pagina biedt iBK organisaties de mogelijkheid om diensten en producten in het kader van kwaliteitsborging te presenteren.

SnagR is een uitgebreide tool om op locatie kwaliteitspunten en inspecties mee op te nemen. Het vastleggen van actiepunten of inspecties gebeurd op basis van tekeningen, waardoor duidelijk is waar een punt zich bevind of waar een inspectie bij hoort. De navigatie van het project is flexibel en maakt SnagR bruikbaar voor een breed spectrum aan projecten. Van woningbouw tot bruggen, van utiliteitsbouw tot installatie projecten.

SnagR sluit door zijn hoge flexibiliteit aan op uw proces en niet andersom. Naast het vastleggen van actiepunten, kunnen inspecties worden ingevuld die gebaseerd zijn op uw formulieren. Deze inspecties maakt u 1 keer aan in het systeem en kunt ze vervolgens op alle projecten gebruiken. De Inspecties houden het uiterlijk van de hardcopy formulieren, die vaak al opgenomen zijn in een ISO9001 kwaliteitssysteem.

Via de Documenten Opslag kan er op locatie toegang verkregen worden tot documenten die nodig zijn voor de controles, zoals details of een bestek. Documenten in de documenten opslag kunnen aan locaties gekoppeld worden en aan inspecties als bijlage. U kunt hierbij denken aan een vrachtbrief van het beton aan een keuring voor een beton stort.

Daarnaast hebben we een breed scala aan aanvullende mogelijkheden in het systeem, zoals

 • het voortijdig overdragen locaties en het registreren hiervan,
 • het bijhouden van de voortgang van het project,
 • het bijhouden van vergunningen zoals lasvergunningen,

Alle informatie die opgenomen wordt met SnagR kan via standaard dashboarden, op maat gemaakte dashboards en via onze API getoond worden.

SnagR is een bedrijfsbrede oplossing voor alle typen projecten in de verschillende risico klassen om efficiënt en doelgericht projecten te kunnen beheersen. Meer informatie kunt u vinden in bijgevoegd brochure.

Meimaand – Wkb-maand #kwaliteitsborging

Activiteiten Kwaliteitsborging de komende tijd

Niet alleen de Eerste Kamer (wet en AMvB) en Tweede Kamer (AMvB) buigen zich de komende meimaand over de Wet kwaliteitsborging, ook de markt roert zich stevig. Een overzicht van alle activiteiten de komende maand, met speciale aandacht voor de WKB-Week van de BNA – 8 tot en met 11 mei 2017.

2 mei 2017  – ROWIQ: Workshop Wkb
3 mei 2017  – Regiodagen Vereniging Bouw- en Woningtoezicht – Leeuwarden
8 mei 2017 – BNA: Gevolgen & Kansen Wkb – Eindhoven
9 mei 2017 – BRIS: Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen
– BNA: Gevolgen & Kansen Wkb – Zwolle
– BKplus: aan de slag met kwaliteitsborging
10 mei 2017 – Regiodagen Vereniging Bouwtoezicht – Amsterdam
– BNA: Gevolgen & Kansen Wkb – Amsterdam
11 mei 2017 – BNA: Gevolgen & Kansen Wkb – Utrecht
12 mei 2017 – HAN: Dag van de academie – Wkb
18 mei 2017 – Neprom: dag van de projectontwikkeling
– BRIS: Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen
23 mei 2017 – Roadshow Kwaliteitsborging – Gewoon Doen
– Bureau | Kennis: De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
29 mei 2017 – Aedes & Habitask: Gevolgen Wkb voor corporaties
– SKG-IKOB: Kennisbijeenkomsten Wet Kwaliteitsborging, instrumenten en certificatie
30 mei 2017 – Roadshow Kwaliteitsborging – Gewoon Doen
– Omgevingsweb: workshop Wkb
31 mei 2017 Omgevingsweb: workshop Wkb voor bouwers
BRIS: Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen
Organiseert u de komende tijd ook een bijeenkomst in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen? Geef het door via het contactformulier en we nemen u op in het overzicht.

Marktinitiatieven: “Gemeente Vianen maakt verdiepingsslag met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen”

Nieuwkuijk – Pal naast de A27 en nabij de A2 bij Vianen verrijst binnenkort een distributiecentrum van maar liefst 20.640 m2. Bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw – beiden onderdeel van het cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep – realiseert het gebouw voor een toonaangevende vermogensbeheerder. Bijzonder is dat het project volledig conform de wet Kwaliteitsborging voor Het Bouwen (Wkb) gerealiseerd wordt.

de ontwikkeling is in nauwe samenwerking met Gemeente Vianen en de vermogensbeheerder tot stand gekomen. Cushman & Wakefield is namens de belegger bij het project betrokken en is met verschillende potentiële huurders in gesprek. Ivo van der Mark, Algemeen Directeur van het cluster Bedrijfshuisvesting: “De samenwerking tussen alle betrokkenen is erg goed verlopen. We waarderen de houding van de gemeente Vianen om te handelen met lef en de wil om zaken samen op te lossen.” Wethouder Wijnmaalen: “Gemeente Vianen is een moderne gemeente en is verheugd met dit pilotproject.”

Eerste project volledig Wkb
Gemeente Vianen handelt erg vooruitstrevend door deze nieuwbouw als pilot te gebruiken. De pilot voorziet net als in de toekomstige Wkb in een rol voor de gemeente als vergunning verlenende instantie waarbij uitsluitend preventief getoetst is aan het bestemmingsplan, de bouwverordening en het beeldkwaliteitsplan. De preventieve Bouwbesluit toetsing door Gemeente Vianen is bij dit pilotproject beperkt gebleven tot de voorgestelde gelijkwaardige oplossing voor het aspect brandveiligheid.

Bijzonder is dat de bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw en Gemeente Vianen de eerste combinatie is waarbij op deze wijze samengewerkt is en waarbij Seconed (TIS) vanaf het allereerste moment bij een nieuwbouw betrokken is. De omgevingsvergunning is volledig getoetst middels Technical Inspection Services (TIS) en is inmiddels verstrekt door Gemeente Vianen. Ivo van der Mark: “Duidelijkheid over verantwoordelijkheden gaat de bouw verder helpen. We komen hiermee weer een stap verder richting hogere klanttevredenheid in de bouw.”

Toetsing
Tijdens de bouw zal de gemeentelijke toezichthouder “over de schouder meekijken” met de kwaliteitsborger. Steekproefsgewijs zullen constructiegegevens namens de gemeente getoetst worden. Door middel van tussentijdse rapportages wordt de gemeente geïnformeerd over de bevindingen van de kwaliteitsborger. Na gereedkomen van de bouw moet een gebouwdossier worden overlegd waaruit blijkt dat het gebouwde voldoet aan de geldende voorschriften en tevens op welke wijze dit is gerealiseerd.

Bouwcombinatie Hercuton en Remco Ruimtebouw
Remco Ruimtebouw werkt in dit traject nauw samen met zusteronderneming Hercuton. Zij vormen samen met ServicebouwPlus, Hafkon International en Ocmer het cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep. Ivo van der Mark: “Hercuton heeft recent op Dordtse Kil III een pilotproject voor Wkb in gebouwklasse 2 gerealiseerd. De opgedane kennis en ervaring wordt nu samen met Remco Ruimtebouw benut.”

Grootste gebouw bedrijventerrein
De nieuwbouw wordt op Bedrijventerrein Gaasperwaard op een kavel van 38.000 m2 gerealiseerd. Het 20.640 m2 tellende distributiecentrum is voorzien van een tweelaags kantoor. Hiermee wordt het direct het grootste gebouw op dit bedrijventerrein. Het distributiecentrum is volledig gesprinklerd en beschikt over een laadkuil met 26 docks. Het pand is vanaf december 2017 beschikbaar voor verhuur. De duurzaamheidsambitie is BREEAM Good.

Bedrijventerrein Gaasperwaard
Bedrijventerrein Gaasperwaard in Vianen ligt bij knooppunt Everdingen direct aan de A27, nabij de A2 en tevens vlakbij de A12. De ligging is zeer centraal en de bereikbaarheid is uitstekend. Het ruim opgezette terrein heeft percelen bouwgrond van verschillende omvang, een hoogwaardige bebouwing en ligt midden tussen het groen.

De Planning
Op 7 april 2017 heeft de kaveloverdracht plaatsgevonden. Medio april wordt gestart met de heiwerkzaamheden waarna de bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw direct start met haar werkzaamheden. De oplevering vindt in december 2017 plaats.

Meer informatie
www.hercuton.nl
www.remco.nl
www.cushmanwakefield.nl
www.vianen.nl

Marktinitiatieven: Studiebijeenkomst #Wkb IBR

Op dinsdag 21 februari 2017 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen door de Tweede Kamer aanvaard. Tot op het laatste moment zijn door middel van amendementen wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel. Voor alle partijen die een rol gaan spelen in het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging (zoals de gemeenten, instrumentaanbieders, kwaliteitsborgers, projectontwikkelaars en adviseurs) is het nu van belang om zich te gaan voorbereiden op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging. De invoering van de wet is namelijk voorzien op 1 januari 2018.

Tijdens de bijeenkomst op 27 maart 2017 wordt uitleg gegeven over de wet, zoals die uiteindelijk is aanvaard door de Tweede Kamer en wordt inzichtelijk gemaakt wat deze wet betekent voor de praktijk en welke acties de verschillende partijen de komende maanden moeten nemen om zich goed voor te bereiden op de invoering van de wet.

Inschrijven en meer informatie via deze link

Marktinitiatieven: KOMO Instrument Kwaliteitsborging

Private kwaliteitsborging kan niet zonder toegelaten instrument

Met KiK van KOMO werken bouwpartijen soepel samen aan kwaliteit

Onder het nieuwe stelsel van de bouw (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is het bij vergunningplichtige bouwwerken verplicht om een door de Toelatings Organisatie TO goedgekeurd ‘instrument’ in te zetten. Met zo’n instrument kan worden voldaan aan de vereisten van de wet én aan private kwaliteitseisen.

KiK, het eerste kwaliteitsborgingsinstrument, is gereed. Het zal zodra dat mogelijk is aan de TO ter toelating worden aangeboden. KiK is ontwikkeld op basis van gebruikersspecificaties van 30 (branche)organisaties in en rond de bouw.

KiK staat voor KOMO instrument Kwaliteitsborging en is beschikbaar in drie modules, die gebruik maken van hetzelfde systeem: KiK voor ontwikkelaars & voorschrijvers, KiK voor bouwers en KiK voor kwaliteitsborgers. Omdat de modules nauw op elkaar aansluiten, stelt het instrument alle betrokken partijen in staat dezelfde taal te spreken en zo soepel
samen te werken aan de gewenste bouwkwaliteit. In alle ‘gevolgklassen’ die de Wkb kent en bij alle soorten bouwwerken in woning-, utiliteits, weg- en waterbouw. Bij niet- vergunningplichtige bouwwerken is KiK eveneens inzetbaar als kwaliteitsbevorderende tool. Daarmee is KiK de verbindende factor in bouwkwaliteit.

Door de praktijk, voor de praktijk

Omdat KiK door KOMO is ontwikkeld op verzoek van en in nauwe samenwerking met de markt, met dit doel verenigd in het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS), zijn per gebruikersgroep alle voordelen samengebracht en onderling op elkaar afgestemd. Die aanbeveling wordt ondersteund door praktijktests (pilots) in de actuele bouw. Op basis van de ervaringen zullen eventuele verdere verfijningen in KiK worden doorgevoerd. KiK is een dynamisch instrument, dat KOMO steeds actualiseert op basis van o.a. gebruikersinput.

De kwaliteitsborger speelt de eerste viool

De voordelen van KiK voor algemene bouwkwaliteit én de specifieke voordelen voor iedere doelgroep zijn overzichtelijk gemaakt op de website kik-komo.nl. Op deze site staat ook hoe KiK werkt. Onder de Wkb geldt: geen vergunningplichtig project zonder gekwalificeerde kwaliteitsborger én een toegelaten instrument. Met KiK speelt de kwaliteitsborger de eerste viool: toonaangevend, maar altijd harmonieus in de maat met de overige actoren in de bouwkolom. En dat werkt in ieders belang.

Marktinitiatieven: Kennissessies & opleidingen #kwaliteitsborging

Diverse partijen organiseren de komende tijde kennissessies over de Wet kwaliteitsborging. Een overzicht van de bij iBK bekende bijeenkomsten en opleidingen. Staat u er niet bij? Geef het aan ons door…

Bijeenkomsten

Het BouwAdvies Instituut verzorgt samen met PlanGarant – vanaf februari/ maart 2017 – een cyclus kennissessies over kwaliteitsborging, met actuele en professionele inbreng uit de praktijk. De sessies zijn niet alleen informatief, maar ook bedoeld om gericht ondersteuning te geven op organisatorische, juridische of technische vragen uit de praktijk. Aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilotprojecten worden praktische handvatten voor opdrachtgevers en aannemers aangereikt. Meer informatie en aanmelding via deze link.

Bouwforum organiseert op 9 februari 2017 samen met Nieman Kwaliteitsborging een Masterclass verbeterde kwaliteitsborging. Er wordt ingegaan op de vraag hoe u in de toekomst een vergunning krijgt, welke eisen er worden gesteld aan instrumenten voor kwaliteitsborging. Verder wordt stil gestaan bij de noodzakelijke afstemming tussen opdrachtgevers, bouwers en gemeenten, met name als het gaat om brand, omgevingsveiligheid en hinder tijdens de bouw. Meer informatie en aanmelding via deze link.

BBC Bouwmanagement organiseert op 15 februari 2017 een eerste ontbijtsessie inzake stand van zaken en uiteenzetting wet Private Kwaliteitsborging speciaal voor Architecten. We zitten bijna vol maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Verdere info of aanmelden via info@bbcBouwmanagement.nl.

 

Rowiq Advies organiseert op 16 februari de workshop Uw voorbereiding op de wet kwaliteitsborging. Tijdens deinteractieve Workshop Wkb wordt een helder beeld geschetst van de werking van het stelsel, de werking van de instrumenten en de rol van de kwaliteitsborger. Meer informatie en aanmelding via deze link.

Van Riessen Advocaten en Mediators organiseert op 21 maart 2017 een Kennissessie over Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Tijdens de kennissessie wordt met name ingegaan op de juridische aspecten/ haken en ogen van de voorgestelde regeling voor de verschillende betrokken partijen. Van bouwer tot overheid tot onderaannemers tot notarissen. Meer informatie en aanmelden via deze link.

Tenslotte organiseert ook Omgevingsweb workshops over dit onderwerp. Hou het dossier Private Kwaliteitsborging in de gaten voor nieuwe data.

Opleidingen

BerghauserPont Academy organiseert de tweedaagse opleiding BWT 4.0. De opleiding neemt de deelnemer mee in de wijzigingen die de komende jaren gepland zijn (Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging) en beschrijft hoe de taak van het BWT er in de toekomst uit komt te zien. Meer informatie en aanmelding via deze link.

PAO Techniek en Management organiseert in samenwerking met en onder auspiciën van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB) de opleiding Bouwbesluitdeskundige. Doel van de opleiding is de deelnemers leren bouwplannen te toetsen aan het Bouwbesluit 2012 zodat ze in de toekomst eventueel aan de slag kunnen bij een kwaliteitsborger. De opleiding start op 8 maart 2017 en duurt een jaar. Meer informatie via de website van PAO Techniek en Management.

Waarom worden faalkosten niet meegerekend in pilots #Wkb?

Ingezonden brief Dhr. Van der Weel, ZiN Kwaliteitsborging BV. Over de hoogte van faalkosten in de bouw zijn weinig harde cijfers bekend. De ramingen lopen uiteen van 5% tot 20% en onderzoek van USP uit 2009 laat cijfers van gelijke orde zien. Tot op heden hebben we bij pilots weinig beeld kunnen krijgen van eventuele verlaging van de faalkosten. Met name omdat het niet duidelijk is wat nu kosten, meerkosten en faalkosten zijn. Bij een pilot uit 2010 van Antares hebben we dit wel inzichtelijk: Gemiddeld bedragen de faalkosten voor Antares ca. 5%. In het project De Nieuwe Munt is dit percentage teruggebracht tot 0,75 tot 2,5% van de opdrachtsom. De kosten voor de kwaliteitsborging werden hiermee ruim gedekt.

Pilot Voorst: van 96% duurder naar geld toe

Mijn bedrijf ZiN kwaliteitsborging is nog een jonge speler. We zijn gespecialiseerd in BWT én kwaliteitsborging. Opgericht om gemeenten, toezichthouders en de private sector te begeleiden in de transitie naar private kwaliteitsborging. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe wet op de voet. Wat me opvalt is dat in de conclusies die worden getrokken er een aantal zaken structureel wordt vergeten.

Het meest recente voorbeeld hiervan is het rapport van de gemeente Voorst van een pilot die door hen is uitgevoerd. Er wordt gesteld dat private kwaliteitsborging circa 96% duurder is dan de huidige manier van werken. Hierbij wordt de illusie gewekt dat hiervoor helemaal niets terug komt. ‘Overgeslagen’ wordt de kwaliteit die zal worden verbeterd. Dat is immers een belangrijk doel van de nieuwe wet. De verhoging van de kwaliteit is goed uit te drukken in reductie van de faalkosten. Daarnaast zullen leges lager uitvallen.

De pilot in Voorst staat hierin niet alleen. Bijvoorbeeld ook in Den Haag is dit aspect onderbelicht en dat is niet terecht. Eerst enkele feiten.

Feiten over faalkosten in Nederland

 • De faalkosten bedragen circa 10% van de omzet van aannemers
 • Naar schatting zullen de faalkosten in 2016 uitkomen op circa € 6 miljard. Een klein percentage ‘afsnoepen’ hiervan (bijvoorbeeld bereikt door private KB) heeft enorme positieve financiële gevolgen.
 • Faalkosten zijn al lang te hoog. Enkele bouwbedrijven weten met succes deze kosten terug te dringen maar over het algemeen zijn aannemers hier weinig mee bezig.

Feiten over leges in Nederland

 • De huidige norm voor leges bedraagt circa 1,5% over de aanneemsom.
 • In sommige gemeenten wordt op dit moment meer dan 3% leges doorbelast.
 • Het is nog de vraag hoe de leges zich zullen ontwikkelen onder de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De verwachting is dat dit niet meer dan 1% van de aanneemsom zal bedragen.

Een kleine som ‘achterop een sigarendoos’ geeft met deze cijfers een heel ander beeld op de berekening die men in Voorst gebruikt. Bij deze berekening wordt ervan uit gegaan dat de kwaliteit dusdanig verbetert dat de faalkosten van 10% naar 7% wordt teruggebracht. Volgens insiders is dit zelfs een voorzichtige inschatting. De kans op nog grotere besparing is aannemelijk.

Verschillende berekeningen kosten pilot Voorst
 Voorst  ZiN
Bouwkosten  € 215.000  € 215.000
Leges  € 3.917  € 2.150
Kosten kwaliteitsborger  € 3.751  € 3.751
Winst faalkosten 0% 3%
Korting i.v.m. reductie faalkosten  € –  € 6.450
Totaal:  € 222.668  € 214.451

Bij deze methode zijn de kosten voor de leges ten opzichte van de kosten voor kwaliteitsborging niet 96% hoger maar krijgt iemand in het proces geld toe. Ook al is dat in de eerste instantie niet de opdrachtgever. De belangrijkste constatering is dat het gehele proces goedkoper wordt (en ook beter). De marktwerking moet uiteindelijk een juiste verdeling maken in de winst tussen de verschillende actoren.

Dat is precies waar we met de nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen naar toe willen. Iedereen moet er beter van worden en dat kan ook. Wij zijn daarvan overtuigd.

Willem van der Weel
Operationeel directeur
ZiN Kwaliteitsborging BV,
0643763832

 

250 deelnemers bij geslaagde Praktijkdag #Kwaliteitsborging

Bron: Persbericht Nieman Kwaliteitsborging en Balance & Result

Grote belangstelling voor Praktijkdag Kwaliteitsborging

“Eindelijk aandacht voor iets dat de bouwwereld gaat innoveren: kwaliteitsborging van hetgeen is gebouwd!” Zo maar één reactie uit de bomvolle zaal bij de Praktijkdag over dit onderwerp, gezamenlijk georganiseerd door Nieman Kwaliteitsborging en Balance & Result. Met veel praktijkvoorbeelden vanuit diverse gezichtspunten, onder andere architect, bouwer, installateur, borger en instrumentaanbieder zijn de deelnemers meegenomen in de veranderingen die op komst zijn. Dagvoorzitter Hajé van Egmond gaf de aanwezigen eerst een toelichting op de status en betekenis van het wetsvoorstel. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden? “Vergelijk het met de APK van de auto: de keurmeester keurt uw auto binnen de regels van de wet en de overheid kijkt steekproefsgewijs mee of de keuring ook binnen die regels wordt uitgevoerd.”

 

Hoewel de wet nog wacht op definitieve bekrachtiging door de Tweede Kamer, mocht de Praktijkdag nu al rekenen op brede belangstelling. De zaal zat vol met 250 deelnemers! Bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten en opdrachtgevers kregen een veel duidelijker beeld over wat deze nieuwe wet gaat betekenen voor hun werkwijze. En voor hun kansen. “Onze particuliere opdrachtgevers waarderen enorm hoe we nu de kwaliteit aantoonbaar maken. Ze zijn veel beter betrokken in de kwaliteitskeuzes zo was een architectenbureau enthousiast over hun pilotervaringen. Op de informatiemarkt lieten de deelnemers zich informeren over ondersteunende diensten van kwaliteitsborgers en over ICT systemen. Dat is ook zeer relevant, want naar verwachting treedt de nieuwe wet al op 1 januari 2018 in werking.

Gezien het succes en de behoefte aan praktische informatieverstrekking over kwaliteitsborging, wil de organisatie een versie 2.0. organiseren in het voorjaar van 2017. Mogelijk ook in combinatie met enkele verdiepingsworkshops. Voorinschrijving is al mogelijk via info@niemankwaliteitsborging.nl

 

“Bouw- en woningtoezicht doe je er niet zo maar even bij!”

Onderstaande brief ontving iBK van Keimpe Stroop - directeur van gBOU. - naar aanleiding van de commotie rondom het experiment Den Haag. De heer Stroop doet hierin de oproep aan BZK om snel duidelijkheid te geven over de Wkb en om zorg te dragen van goed eisen aan toekomstige kwaliteitsborger. "Bouw- en woningtoezicht doe je er niet zo maar even bij!"

Over gBOU.
mail-bijlageMijn bedrijf gBOU. is sinds 2007 gecertificeerd bouwplantoetser. Uit handen van toenmalig minister Ella Vogelaar ontvingen wij met nog 5 andere bedrijven de eerste KOMO certificaten. Nadien is het KOMO-attest vervangen door het BRL 5019 systeemcertificaat.

De BRL 5019 stelt hoge eisen aan mijn kwaliteitsborgers en de interne processen. De BRL 5019 onderscheid 7 scopes:
Scope A: algemeen
Scope B: constructieve veiligheid
Scope C; brandveiligheid
Scope D: bouwfysica
Scope E: installaties
Scope G: coordinatie
Scope I: kleine bouwwerken

Mijn bureau is voor alle scopes gecertificeerd tot en met de toekomstige gevolgklasse 3.  Ieder jaar worden wij geaudit door onze CI en onderdeel daarvan is ook de dossierstudie. Door externe deskundigen wordt dan een willekeurige steekproef gedaan uit onze projecten en deze dossiers worden op alle aspecten onderzocht. Per scope is er een deskundige aanwezig. Wij worden dus jaarlijks gecontroleerd door 6 deskundigen die hun bevindingen rapporteren aan de CI. (Certificerende instelling)

Dit is uiteraard een tijdrovende en kostbare aangelegenheid maar geeft ons bureau wel zekerheid dat wij onze werkzaamheden op een juiste en controleerbare wijze verrichten. Het geeft onze klanten ook zekerheid dat indien wij van mening zijn dat er aan het Bouwbesluit wordt voldaan dat oordeel ook zekerheid geeft. Met andere woorden: de klant krijgt zekerheid en kwaliteit. Dit doen wij al vele jaren. Wij investeren daarnaast ieder jaar aantoonbaar in opleiding en vakkennis van onze medewerkers. Wij geven ook een bijdrage in verschillende deskundigencommissies die zich bezig houden met kwaliteitsborging en bouwkwaliteit.

Vakmanschap is meesterschap
Bouwplantoetsing/kwaliteitsborging is een vak waar vakmanschap en veel kennis is vereist. Onze klanten waarderen ons vooral om deze vakkennis en maken daar gebruik van.
Evenzo hebben de meeste medewerkers van de afdeling BWT van gemeenten veel vakmanschap. Punt van zorg hierbij is wel dat door vergaande bezuinigingen op de afdelingen BWT de actualiteit en borging van de kennis hevig onder druk is komen te staan.

En om van de Wet kwaliteitsborging  een succes te maken is veel ervaring en vakmanschap van kwaliteitsborging nodig. Een concreet kader mis ik in de AMvB zoals die nu ter beoordeling ligt. Weliswaar geeft u aan dat dit nog uitgewerkt wordt maar ik ben er niet gerust op. Ik zal nog een separate reactie op deze AMvB aan u richten.

Onzekerheid bij BWT afdelingen en gevolgen daarvan
In een eerder stadium is door mij al aangegeven aan een paar grotere gemeenten hier in de regio dat het goed zou zijn dat de kennis die bij gemeenten aanwezig is, benut kan gaan worden door de private partijen. Want die hebben om de taken die op hun afkomen in het kader van de Wet kwaliteitsborging gekwalificeerde medewerkers nodig. In eerdere berichten werd gesproken over 500 banen die bij de BWT afdelingen verloren zouden gaan. Anders gezegd: is het niet mogelijk om ambtenaren BWT in dienst te laten gaan bij de private borgers. Daar zouden ook wel pilots mee kunnen worden gedaan. Ambtenaren zijn tot dusver zeer terughoudend om deze stap te maken. Door onzekerheid over het andere speelveld uiteraard en over de invoering van de Wet. Want wat nou als de Wet er toch niet komt…… dan had ik niet weg gehoeven. Aan de andere kant wordt er al jaren flink bezuinigd op BWT afdelingen dus zie daar de spagaat die ontstaat.

Ook de termijn van in werking treden van de Wet houdt naar mijn mening dit proces tegen. Sterker nog: veel afdelingsmanagers zeker hier in het noorden van Nederland zien hun medewerkers van BWT verhuizen via interne vacatures naar andere afdelingen. Vacatures worden vaak ook niet ingevuld. De BWT afdelingen worden op deze wijze al grotendeels ontmanteld en uitgehold en veel kennis gaat op deze wijze verloren. Jammer en wat mij betreft een gemiste kans.

Wat mij verder opvalt is dat u in het huidige wetsvoorstel de gebouwen in GK2 en GK3 eerst nog aan de gemeenten overlaat. Zoals hierboven reeds aangegeven zijn de meeste BWT afdelingen al door bezuinigingen geraakt. In de meeste gemeenten is er dus niet meer voldoende gekwalificeerd personeel in dienst wat nodig is om dergelijke aanvragen op een juiste wijze af te handelen. In het noorden van Nederland zijn er in de gemiddelde gemeente immers maar enkele van deze aanvragen per jaar. Het merendeel van de aanvragen valt in GK1. Voor een paar aanvragen per jaar is een afdeling BWT niet in stand te houden. Ik roep u op om de gevolgen hiervan nogmaals te wegen.

Samengevat:
Bouw- en woningtoezicht en private kwaliteitsborging is een serieus en complex vak en dient als zodanig door het ministerie en de politiek erkend te worden. Dit doe je er niet zomaar even bij naast wat tekenwerk of ontwerpwerk.
Ik ben met mijn bedrijf gBOU. al ruim 10 jaar actief op het gebied van toetsing en borging en ben hiervoor ook als ambtenaar BWT actief geweest. Ook mijn medewerkers die scopehouder zijn hebben minstens 5 tot 10 jaar ervaring. Het is dus ons vak en dit doen wij met passie en trots!

Indien het vakmanschap van kwaliteitsborgers in de Wet niet voldoende geborgd is, is de kans groot dat de marktwerking er voor zorgt dat de goedkoopste kwaliteitsborger via bijvoorbeeld een “lightmodule” voor een appel en een ei de borging doet en dit werk nooit voldoende serieus kan doen. Ik voorspel u: dan wordt de gehele Wet een complete mislukking waarin de door uw gewenste bouwkwaliteit ernstig in het gedrang kan komen en erger nog : ernstige ongelukken zoals instortingen op de loer komen. Dit kan en mag u niet onderschatten en niet laten gebeuren.

Pilot experiment Den Haag
In de media vernam ik medio augustus 2016 dat er met de pilot keurmerk garantiewoningen nog van alles mis is. Ik heb de memo van de gemeente Den Haag er op nageslagen en ontdekte serieuze missers van de kwaliteitsborgers in de toelichting van de 6 voorbeelden. Dit kan op grond van mijn ervaring alleen dan voorkomen indien de kwaliteitsborger te weinig vakmanschap en ervaring heeft danwel te weinig aandacht heeft gehad voor het werk of een combinatie hiervan. Ook het niet of onvoldoende uitwisselen van informatie lijkt een oorzaak te hebben in het ontstaan van deze missers. Dergelijke missers komen overigens ook in andere studies rondom het gemeentelijk bouwtoezicht terug.

De gemeente Den Haag stelt verder vast dat vaak de afgesproken opleverdossiers ontbreken. Dat is ernstig omdat dit immers het fundament onder uw nieuwe Wet is. Op grond van mijn jarenlange ervaring kan ik wel zeggen dat dergelijke hiaten wel een mate van samenhang kennen met een ontoereikend systeem van kwaliteitsborging. Plat gezegd: Als je als borger de boel onvoldoende voor elkaar hebt kun je ook aan het eind de losse eindjes niet aan elkaar knopen en dit rapporteren.

Zoals ik hierboven al aangaf is het opstellen van een  risicoanalyse, samenhang vinden in allerlei documenten en deze voldoende verifieerbaar te beoordelen een complex vak wat veel vakmanschap en aandacht vereist.
Een door een borger gehanteerde werkwijze dient naar mijn stellige overtuiging op zijn minst ondersteund te worden door een certificaat of gelijkwaardig samen met periodieke audits of steekproeven door derden die het oordeel geven dat de borger voldoende kennis en ervaring bezit om als borger op te treden en te mogen blijven optreden.  Optimalisering, professionalisering en certificering van bouwtoezicht kan helpen om de kwaliteitsborging de positie te geven die het verdient. En ja, dan moet hierin inderdaad fors geinvesteerd worden en niet worden bezuinigd.

Ervaringen gBOU.
Dergelijke missers zoals gerapporteerd door de gemeente Den Haag komen binnen gBOU. niet voor. Onze jarenlange ervaring, vakmanschap en processen van interne borging op grond van de BRL 5019 helpen ons hiermee.
Ik zeg niet dat wij geen fouten maken maar onze gecertificeerde en extern geborgde werkwijze behoeden ons voor grote missers. Ik ben in de afgelopen 10 jaar nog nimmer door de CI en/of een gemeente gecorrigeerd in die zin dat we iets over het hoofd gezien hebben wat gevolgen kan hebben of heeft voor ons oordeel.

Onze klanten krijgen bovendien alle gegevens beschikbaar en daaruit blijkt onomstotelijk en verifieerbaar dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat aan alle aspecten van het Bouwbesluit wordt voldaan, danwel dat er niet aan het Bouwbesluit wordt voldaan.
Wij krijgen van de opdrachtgevers en gemeenten geregeld complimenten over onze aanpak en uitstekende documentering en beoordeling in samenhang.

Ik preek hiermee niet voor eigen parochie maar wil u onder de aandacht brengen dat ik baal als een stekker van deze berichtgeving in de media daar waar ik en mijn collega’s veel tijd en geld investeren in de gewenste verhoging van de bouwkwaliteit. gBOU. is een bureau wat alleen maar kwaliteitsborging doet en dit met trots en passie uitdraagt. Deze berichtgeving raakt ook mijn imago.

Het positieve is dat er aandacht is voor het maatschappelijk relevante aspect van onafhankelijk bouwtoezicht. De opdrachtgevers en aannemers waarmee wij samenwerken zien ook zeker het belang van kwaliteitsborging in. De bouwkwaliteit krijgt dan meer aandacht op de bouwplaats, Want daar moet het immers gebeuren. De opdrachtgevers krijgen veel meer zekerheid en ook niet onbelangrijk: de faalkosten worden aantoonbaar verminderd. Dus kan er dan ook meer geinvesteerd worden in de bouwkwaliteit. Dit moeten we met elkaar meer uitdragen.

Oproep:
Ik spreek de wens uit dat het ministerie de Wet kwaliteitsborging snel verder brengt en duidelijkheid geeft over de termijn van inwerking treden. Dat continue getreuzel zorgt voor terughoudendheid bij marktpartijen en overheid en geeft achterhoede gevechten. De politiek moet snel knopen doorhakken want door de vele bezuinigingen op de afdelingen BWT is er in veel gemeenten überhaupt geen toereikende vorm van toezicht meer. Dat hinken op twee gedachten is voor niemand goed. Uw ambtenaren hebben recht op zekerheid evenals de markt recht heeft op duidelijkheid. Om het bouwtoezicht landelijk kwalitatief op een hoger niveau te brengen moet er blijvend fors geïnvesteerd worden. En dit doe je alleen maar als er voldoende vertrouwen is op een daarbij behorend verdienmodel.

De eisen aan marktpartijen die u naar mijn mening dient te stellen dienen de volgende kernwaarden te hebben:

 • aantoonbaar vakmanschap
 • aantoonbare ervaring
 • periodieke externe controle
 • onafhankelijke positie

Bij herhaaldelijke ongeregeldheden danwel intrekken van diens certificaat, dient de borger onmiddellijk van de markt gehaald te worden zodat enkel kwaliteit loont. Vertrouwen, integriteit en transparantie dat is wat nodig is.
Dat zou de Wet kwaliteitsborging toch moeten uitstralen!

Voor een nadere toelichting kunt u gerust bellen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Keimpe Stroop
directeur

gBOU.
onafhankelijke (ge)Bouwspecialisten

a: Herenwal 124, 8441 BE HEERENVEEN
t: 0513 610030
m: 0653786270
e: keimpe.stroop@gbou.nl
i: www.gbou.nl (wij werken momenteel aan upgrading van onze website)

Werkbezoek ‘Binnenhofjes’ #Wkb

Perbericht Nieman Kwaliteitsborging en Nijhuis Bouw

Dinsdag 6 septeimage009mber waren een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de kwartiermakers van het Instituut voor Bouwkwaliteit te gast bij het project ‘Binnenhofjes’ in Zwolle. Niet alleen het ministerie en de kwartiermakers waren te gast, de uitleg van de pilot mocht ook rekenen op een brede belangstelling, waaronder de architect (19 Het Atelier), de opdrachtgever (Woningstichting SWZ) en de gemeente Zwolle. Nijhuis Bouw uit Rijssen en Nieman Kwaliteitsborging gaven inzicht in de aanpak en resultaten van dit project.  Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

De gasten zijn meegenomen in het door Nieman ontwikkelde dashboard dat het mogelijk maakt om structureel toe te werken naar een compleet ‘as built’ dossier op het moment van oplevering. Het dashboard is met hulp van Nijhuis Bouw tot een hoger niveau gebracht. Door de input van Nijhuis is het zowel voor Nijhuis als Nieman een goed werkbaar hulpmiddel geworden om risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te maken. Nijhuis werkt met vaste partners en is daarmee goed in staat Nieman te voorzien van de voor hem relevante informatie op het juiste moment. Daarnaast heeft Nijhuis een eigen gemaakte applicatie voor kwaliteitsborging.

Kortom: deze pilot wijst uit dat de kwaliteitsborging in de bouw werkt! De dialoog tussen Nijhuis en  Nieman werd duidelijk zichtbaar in de getoonde voorbeelden. Het project in Zwolle bestaat uit 48 sociale huurwoningen en is één van de drie WKB-projecten die momenteel door Nijhuis wordt gerealiseerd.

Meer informatie over dit project wordt gegeven op de Praktijkdag ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ op 23 november 2016 in Cinemec te Utrecht. Meer informatie  en aanmeldingsformulier vindt u  http://www.niemankwaliteitsborging.nl/praktijkdag-kwaliteitsborging/