Instrumenten #Wkb: Nieuwe versie BRL 5019

SKG-IKOB heeft een nieuwe versie van BRL5019 (Gecertificeerde Bouwbesluittoets (misschien wel de ‘moeder aller instrumenten‘) ter visie gelegd. De nieuwe richtlijn is aangepast aan de laatste stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en is voor iedereen beschikbaar via de website van SKG-IKOB. Opmerkingen en verbetervoorstellen kunnen via een formulier op de website bij SKG-IKOB worden ingediend. De BRL ligt ter visie tot en met 25 april 2017

BRL5019 stelt eisen aan het proces en de deskundigheid van de toetser en bevat tevens eisen aan het toezicht tijdens de bouw. Het is de verwachting dat BRL5019 één van de instrumenten zal zijn waarmee na inwerkingtreding van de Wkb aan de slag zullen als kwaliteitsborger. Meer informatie over BRL5019 en ander instrumenten is ook hier te lezen.

 

Standpunt partijen Rondetafel #Wkb Tweede Kamer

Aanstaande donderdag 29 september 2016 wordt in de Tweede Kamer een rondetafelbijeenkomst gehouden over de Wet kwaliteitsborging. De standpunten van de door de Commissie Wonen & Rijksdienst uitgenodigde partijen zijn te lezen via de website van de Tweede Kamer.

Nieuwe vormgeving nieuwsberichten en nieuwe verzendlijst

aanmeldingOmdat onze mailserver de grote hoeveelheid abonnees op de website van iBK niet meer aan kan, stappen we over op een ander mailsysteem. Gevolg daarvan is dat u opnieuw moet bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij zorgen voor de aanmelding, u moet wel nog bevestigen. U ontvangt daartoe in de loop van deze week een bericht zoals hiernaast weergegeven. Na bevestiging ontvangt u een tweede mail waarmee u te allen tijde uw aanmelding op de maillijst kunt beëindigen. Mocht aan- of afmelden niet lukken, neem dan contact met ons op.

Met het nieuwe mailsysteem gaan de nieuwsberichten en er ook een stuk beter uit zien. Hier onder ziet u een voorbeeld. Krijgt u dit bericht al in een vergelijkbaar format, dan is uw mailadres inmiddels al overgezet.

voorbeeld

Met excuses voor de overlast en veel leesplezier. En mocht u nieuwsberichten hebben met betrekking tot kwaliteitsborging dan kunt u die te allen tijde via Contact aan ons toesturen.

Pilots, proefprojecten en andere initiatieven op kaart

Klik op onderstaande kaart op een locatie voor meer informatie. Wilt u uw project toevoegen aan ons overzicht? Neem dan contact met ons op via de contactpagina. De volgende type projecten zijn op onderstaande kaart weergegeven:

sterpaarsProefdraaien in de nieuwe setting. Projecten waarbij gemeenten – vooruitlopende op een eventuele wettelijke regeling – initiatiefnemers de mogelijkheid geven om gebruik te maken van een private partij als toetser en toezichthouder. Doel is het beproeven van de samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen.

stergroenOpdrachtgevers aan zet. Projecten waarbij opdrachtgevers private partijen inhuren als toetser en toezichthouder bij hun bouwprojecten. Gemeenten kijken mee waarbij bevindingen worden uitgewisseld. Doel is het leren werken onder kwaliteitsborging.

sterroodDe aannemer levert zelf kwaliteit. Bouwbedrijven werken – vaak onder begeleiding van een kwaliteitscoach aan het verbeteren van de interne kwaliteitsborging.

stergeelinstrumentontwikkeling. Pilotprojecten waarbij instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers bestaande of nieuwe instrumenten uitproberen en zo nodig aanpassen. Gemeenten kijken mee en ‘schaduwtoetsen’.

oranjesterPilotprojecten van kwaliteitsborgers. Instrumenten voor kwaliteitsborging die in andere projecten zijn ontwikkeld worden toegepast in lopende projecten. Initiatiefnemers zijn veelal kwaliteitsborgers en aannemers.

sterblauw

Overige initiatieven. Diverse projecten in het kader van de veranderende dienstverlening van de overheid, wijzigingen in de rolverdeling tussen partijen, etc.

 

Bijeenkomsten kwaliteitsborging #Wkb

kalenderDe komende tijd vinden er diverse bijeenkomsten plaats met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging als thema. Hieronder is een overzicht opgenomen van die bijeenkomsten. Organiseert u ook een bijeenkomst? Laat het ons weten en we nemen uw bijeenkomst op in onze kalender.