Programma en inschrijving jaarcongres 2018 VBWTN

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland nodigt u van harte uit voor het jaarlijkse congres in Ermelo. Zowel in het plenaire ochtendprogramma, als ook bij de 20 workshops wordt u op de hoogte gebracht van de vele ontwikkelingen op het BWT-vakgebied. De titel van dit 15e jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland is “BWT. Op de kaart!”. Het beter op de kaart zetten van deze meerwaarde binnen zowel de Omgevingswet, de kwaliteitsborging als ook de energietransitie is voor een effectief bouw- en woningtoezicht essentieel.

Tijdens het congres zal tevens een toelichting gegeven worden op de stand van zaken met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (zie workshop W1.3). Inschrijven en meer informatie kan via deze link.

 

Praktijkdag Kwaliteitsborging gaat door – 11 oktober 2017

Kwaliteitsborging in ´t Gooi: bent u er klaar voor?

De gemeente Hilversum en Bouwend Nederland afdeling ’t Gooi organiseerden op 8 december in het raadhuis van Hilversum de bijeenkomst: ‘Kwaliteitsborging in het Gooi: bent u er klaar voor?‘ 90 deelnemers kregen uitleg over de Wet kwalliteitsborging en de gevolgen voor bouwers en gemeenten. Een impressie van bijeenkomst is te zien in onderstaande video.

Klantgericht bouwen, hoe dan? Hoor het in Almere!

De bouwwereld verandert snel. Opdrachtgevers willen meer prestatiegaranties en invloed op het eindresultaat, de consument van vandaag wil meer waar voor zijn huis. Tijdens dit congres krijgt u antwoord op vele vragen die deze veranderingen met zich mee brengen. Wat verandert er op het gebied van regelgeving? Hoe denken opdrachtgevers? En wat betekent dat allemaal voor mij als bouwer, architect of ontwikkelaar? Hoe kan ik mijn organisatie aanpassen aan de nieuwe uitdagingen van deze tijd en hoe kan ik mij als professionele partij onderscheiden met kwaliteit?

​Aan de hand van uiteenlopende lezingen en workshops spijkeren koplopers en deskundigen uw kennis in een flitsend dagprogramma bij. De dag wordt afgesloten met een borrel en interviews aan tafel tijdens een speciale editie van het Cobouw Cafe. Kortom, dit wilt u niet missen.

Het volledig programma kunt u vinden via deze link.

Jaarcongres VBWTN: Klaar voor de toekomst?

Door Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

Afgelopen donderdag mochten we samen met ruim 500 deelnemers het jaarcongres houden van de Vereniging BWT Nederland. Het congres droeg de titel ‘Een kansrijke toekomst’ waar dan ook diverse sprekers ook volop over hebben gesproken. Als organisatie van dit congres kijken we zeer tevreden terug op deze prachtige dag. Een scherp ochtenprogramma met inspirerende sprekers, 21 boeiende workshops met alle actualiteiten op ons vakgebied en vooral veel uitwisseling van kennis maakten de dag er één op op terug te kijken. Dit terugkijken kan ook letterlijk aangezien alle presentaties van het congres al op de congrespagina zijn terug te vinden. Daarnaast zal er deze week ook weer een mooie fotoreportage van het congres worden geplaatst op de website. En om nog eens rustig terug te lezen heb ik onderaan deze nieuwsbrief de speech van onze voorzitter Margreet Schotman geplaatst. Een prachtige boodschap aan iedereen die klaar is voor een kansrijke toekomst.

Klik hier voor de presentaties

 

“Kwaliteitsborging als verdienmodel in de bouw”

Op 20 oktober organiseert Cobouw in samenwerking met Ligthart Advies en Next Step Management een symposium over de kansen die de Wet kwaliteitsborging bouwers biedt. Sprekers zijn onder meer Bart Nooteboom emeritus hoogleraar Economie en bedrijfswetenschappen, Johan Riezebos van Ter Steege bouw en vastgoed en Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis.

Het centrale thema van het congres is ‘compliance’: zelf de regie nemen voor de kwaliteit!

Het programma is hieronder te zien. Inschrijven kan via de website kwaliteitsborgingvoorhetbouwen.nl

Advertentie Kwaliteitborg

Kwaliteitsborging en Energieprestatiegaranties

Tijdens de tweede beleidstafel van NRP Spaar het Klimaat schoven verschillende partners aan om kennis en innovatieve ideeën uit te wisselen over het vraagstuk van de kwaliteitsborging en energieprestatiegaranties in de bouw. Lees het verslag van de bijeenkomst op de website van het NRP.

http://www.nrp.nl/nieuws/kwaliteitsborging-en-energieprestatiegaranties/

Schakeldag 2015: praktijkervaringen met kwaliteitsborging

Op 25 juni 2015 wordt in Utrecht de jaarlijkse Schakeldag over veranderingen in het omgevingsrecht georganiseerd. Werkt u als vergunningverlener, handhaver of beleidsmedewerker op het gebied van het omgevingsrecht? Dan is de Schakeldag een uitgelezen mogelijkheid om binnen één dag op de hoogte te zijn van de plannen rondom omgevingswet, handhaving, kwaliteitsborging, etc.

Net als vorig jaar zal tijdens een van de parallelsessie de stand van zaken met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen worden toegelicht. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar partijen die nu al vooruitlopend op de daadwerkelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel werken volgens de nieuwe werkwijze principes van het wetsvoorstel. Tijdens de sessie hoort u hoe bouwers, kwaliteitsborgers en gemeente dit ervaren. Mocht u zelf willen starten met pilotprojecten of op andere wijze willen ‘oefenen’ met kwaliteitsborging langs de lijnen van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw dan biedt de sessie u de kans om uw vraag hierover aan ervaringsdeskundigen te voor te leggen.

Aanmelden voor de Schakeldag kan via deze link. Wilt u deelnemen aan de sessie Kwaliteitsborging voor het bouwen, kies dan voor sessie 4.2.2 bij uw aanmelding.

Dag van de Projectontwikkeling: ‘Nu al aan de slag met kwaliteitsborging’

Op 23 april 2015 was de jaarlijkse Dag van de Projectontwikkeling, georganiseerd door Neprom. In één van de workshops presenteerden Woningborg, SWK en Bouwgarant hun kwaliteitssystemen zoals toegepast in het Experiment grondgebonden woningen zoals dat sinds 1 oktober 2014 loopt. De drie waarborginstellingen lieten zien ieder op hun eigen wijze nu al zorg te dragen voor woningen die voldoen aan de voorschriften en goed en deugdelijk werk.

De presentaties van Bouwgarant en Woningborg zijn op de website van Neprom te vinden. Meer informatie over het experiment grondgebonden woningen is hier te vinden.

Managementsymposium Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

Op 16 april jl. heeft de Verenging BWT Nederland haar 12e managementsymposium gehouden. Het programma was bijna geheel gewijd aan de toekomst van het BWT en de impact van de Wet kwaliteitsborging op de leges en tijdbesteding. Het aantal aanvragen zal door invoering van Gevolgklasse 1 met ca. 70-80% afnemen. De analyse van VBWTN laat zien dat het werk van BWT niet met eenzelfde percentage afneemt. Afhankelijk van het type aanvragen nemen de te besteden uren maar met 11-33% af.

Alle presentaties en het door VBWTN gebruikte rekenmodel zijn op de website van VBWTN terug te vinden.

Het symposium stond verder in het teken van het afscheid van Henk Beekhuis en Walter van Beuzekom. Bestuursleden van het eerste uur die een grote bijdrage hebben geleverd aan het succes van de Vereniging! Dank voor de samenwerking, heren!

 

 

PS: interessant interview overigens met die Spaanse adviseur (scroll omlaag op de site van VBWTN). Een man die overigens van alles verstand lijkt te hebben 🙂