Bureau de Bont: zomerinspiratiesessie Wkb


Evenementgegevens


In de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) krijgt de bouwer de verantwoordelijkheid om ook achteraf aan te tonen dat zijn bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. Kan hij dat niet, dan volgen extra controles, aanpassingen en mogelijk zelfs afkeuring van het gebouw. Voorkom deze problemen en breng uw processen tijdig in orde. De Wkb is al door de Tweede Kamer heen en is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Naar verwachting wordt de wet in 2018 van kracht. Vanaf dat moment moet de bouwer in staat zijn om aan te tonen dat zijn bouwwerken voldoen aan het bouwbesluit, door middel van gecertificeerde instrumenten en kwaliteitsborgers. De branchevereniging Bouwend Nederland adviseert haar leden zich nu al voor te bereiden op de belangrijke wijzigingen. Dit vraagt voor veel bouwbedrijven een serieuze omslag. U zult tijdens het bouwproces controles moeten uitvoeren en vastleggen, om na afloop te kunnen bewijzen dat alle elementen en het bouwwerk aan het bouwbesluit en vergunningen voldoen. Bureau de Bont wil haar relaties hierbij inspiratie bieden door een zomerinspiratiesessie te organiseren.