BouwkwaliteitPlus: Themasessie juridische gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: Apledoorn

Op 4 juli vindt de plenaire behandeling van de Wet Kwaliteitsborging door de Eerste Kamer plaats. De noodzaak om voorbereid te zijn voor de gevolgen hiervan wordt steeds meer merkbaar in alle geledingen van de bouw. BouwKwaliteitPlus heeft inmiddels de eerste themasessie ”Aan de slag met kwaliteitsborging” verzorgd. Een impressie hiervan is hier te vinden. De eerstvolgende sessie gaat over de juridische gevolgen van de wet, en vindt plaats op 22 juni in Gemert en 29 juni in Apeldoorn. De sessie wordt verzorgd door Otillie Laan, advocaat bouwrecht van Blumstone Advocaten en Geurt Wassink, senior jurist omgevingsrecht van InterConcept en is bedoeld voor opdrachtgevers, adviseurs en aannemers. Nadere informatie hierover vindt u op www.bkplus.nl. Aanmelden kan via deze link.

Juridische gevolgen van de wet

In de afgelopen maanden is het in de openbare discussie vaak gegaan over de verdere juridisering van het bouwproces. Gaat dit ook werkelijk gebeuren? Hoe kunnen we hier op anticiperen? De aansprakelijkheid van partijen en in het bijzonder die van aannemer en kwaliteitsborger komen aan de orde. Ook de privaatrechtelijke verhoudingen van partijen wordt tegen het licht gehouden. Welke opdracht krijgt de private borger? Er wordt ingegaan op het belang om de afspraken met de kwaliteitsborger goed te omschrijven in de opdracht, en welke gevolgen dit heeft voor de overige contractpartijen.