BKplus: Gebouwdossier


Evenementgegevens


Als het werk klaar is, levert de aannemer het werk op en overhandigt een set met gegevens aan de opdrachtgever, het opleverdossier. Intussen heeft de kwaliteitsborger vastgesteld dat het werk aan de voorschriften voldoet en geeft hij daarvoor een prestatieverklaring af aan de opdrachtgever. De kwaliteitsborger zal conform het toegepast kwaliteitsborgingsinstrument ook nagaan of het opleverdossier correct is en overeenkomt met hetgeen is gebouwd.

Dit As-built dossier wordt na beoordeling gewaarmerkt door de kwaliteitsborger en veelal als digitaal dossier aangeboden bij de gemeente, en aan de opdrachtgever.

Hoe gaat dit in de praktijk werken? Welke eisen worden er gesteld aan het opleverdossier en hoe kan dit buiten de wettelijke eisen dusdanig worden ingericht dat dit dossier een meerwaarde krijgt?

Meer informatie via de website van BKplus