BKplus: Garanties en verzekeringen


Evenementgegevens


Circa 90 % van de projectmatige nieuwbouw koopwoningen wordt onder het label van de Stichting GarantieWoning gebouwd. De waarborginstellingen BouwGarant, SWK en Woningborg bieden garantieregelingen aan die door de stichting voorzien is van een keurmerk. Feitelijk is er dus al een basis waar de consument op terug kan vallen. Het accent gaat echter verschuiven naar een garantie op bouwtechnische gronden die naast de financiële waarborg een nieuwe dimensie geven aan bouwprocescontrole.

In deze thema sessie gaan we in op het huidige garantiestelsel en de gevolgen hiervoor na de invoering van de Wet Kwaliteitsborging. Met name onafhankelijkheid, risico’s een verzekeringen komen aan de orde.
Wat gebeurt er als de opdrachtgever meent dat er fouten zijn gemaakt door de aannemer?
Wat gebeurt er als de aanneemer meent dat de architect in gebreke is gebleven?

BouwKwaliteit Plus