BKplus: aan de slag met kwaliteitsborging


Evenementgegevens


Als de Wet Kwaliteitsborging in werking is getreden zal er het nodige gaan veranderen tussen het moment van vergunningaanvrage en oplevering. In deze themasessie zal worden ingegaan op deze verandering en de invloed die dit heeft op de rol van de opdrachtgever, aannemer en gemeente.

Wat zijn kwaliteitsborgingsinstrumenten, waar vind je een kwaliteitsborger en welke keuzes dienen gemaakt te worden? We gaan niet alleen in op het wettelijke kader waarin Private Kwaliteitsborging en verbrede aansprakelijkheid van de aannemer worden verankerd. De wijze waarop je als aannemer kwaliteitsborging in bouwprocessen kunt implementeren zijn heersende vragen waar op zal worden ingegaan.

BouwKwaliteit Plus