Evenementen

In de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) krijgt de bouwer de verantwoordelijkheid om ook achteraf aan te tonen dat zijn bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. Kan hij dat niet, dan volgen extra controles, aanpassingen en mogelijk zelfs afkeuring Lees meer…

Circa 90 % van de projectmatige nieuwbouw koopwoningen wordt onder het label van de Stichting GarantieWoning gebouwd. De waarborginstellingen BouwGarant, SWK en Woningborg bieden garantieregelingen aan die door de stichting voorzien is van een keurmerk. Feitelijk is er dus al Lees meer…

De Wet kwaliteitsborging introduceert een nieuw stelsel in de bouw. In dat nieuwe stelsel gaan partijen zelf zorgdragen voor het voldoen aan de voorschriften en doet de gemeente een stap terug. Maar wat gaat dit nieuwe stelsel in de praktijk Lees meer…

Na een succesvolle eerste Praktijkdag organiseren Niemand Raadgevende Ingenieurs en Balance & Result op 17 mei een nieuwe praktijkdag. Naast een plenair gedeelte worden er in vier workshops antwoorden op vragen gegeven zoals: Hoe ontwerp, realiseer en verifieer je risico gestuurd Lees meer…

Als het werk klaar is, levert de aannemer het werk op en overhandigt een set met gegevens aan de opdrachtgever, het opleverdossier. Intussen heeft de kwaliteitsborger vastgesteld dat het werk aan de voorschriften voldoet en geeft hij daarvoor een prestatieverklaring Lees meer…