Welkom bij iBK

Hoe gaat het stelsel straks werken?Het Instituut voor Bouwkwaliteit is opgericht als kwartiermaker voor het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. Ondernemers, consumenten en overheden werken gezamenlijk aan de kwaliteit van de bouw. Wilt u zich snel inlezen in het onderwerp? Lees dan de ontwikkeling van private kwaliteitsborging. Wilt u weten hoe de bouwaanvraag in het nieuwe stelsel kan gaan werken? Klik hier voor beeldende uitleg. Indien u vragen heeft dan kunt u die via onze contactpagina stellen.

Wat kunt u zoals vinden op deze site?

Activiteiten Kwaliteitsborging de komende tijd

29 juni 2017 – BouwkwaliteitPlus: Themasessie juridische gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging
27 juni 2017
– BRIS: Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen
4 juli 2017
– Behandeling Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen – Eerste Kamer (stemming op 11 juli)
10 juli 2017 – Bouwend Nederland: voorlichtingsbijeenkomst Wkb – Regio Oost
11 juli 2017
– Stemming Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen – Eerste Kamer
12 juli 2017
– Bouwend Nederland: voorlichtingsbijeenkomst Wkb – Regio Oost

Meer activiteiten via de agenda. Ook een activiteit gepland? Geef het aan ons door.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwenpilots

Publicaties over private kwaliteitsborging

Informatievoorziening

Overig

"Het instituut voor bouwkwaliteit heeft ten doel het oprichten en inrichten van een instituut voor private kwaliteitsborging in de bouw en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het instituut en de inbedding daarvan in het wettelijke stelsel van het  omgevingsrecht en in het bijzonder het bouwen van bouwwerken binnen dat stelsel, dient zodanig te worden ingericht, dat het bevoegd gezag met betrekking tot deze bouwwerken erop mag vertrouwen, dat deze bouwwerken ten tijde van ingebruikname in overeenstemming zijn met de bij of krachtens de Woningwet gegeven technische voorschriften omtrent het bouwen en in gebruik nemen van een bouwwerk."